Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

50-2-Lügavî Tefsîr

2-LÜGAVÎ TEFSÎR 

354 -Müslümanlar için her sahada esas olan Kur’ân, lâfızları bakımından da Arap dili için bir esas, yani filolojik tetkikler için de en mühim kaynak olmuştur. Sırf dil bakımından yapılan tefsîrler, ekserisi kaybolan “Garîbu’l-Kur’ân” adındaki birçok eserlerin mevzuunu teşkil etti. Bu sahada pek çok eser meydana getirildi “Garîbu’l-Kur’ân” adı altında yapılan filolojik(dil) çalışmalardan ayrı olarak bir de “İ’râbu’l-Kur’ân”, “Meâni’l-Kur’ân”, “Mecâzu’l-Kur’ân”, “Vücûh ve Nezâir” ve “Müşkilü’l-Kur’ân” gibi çalışmalar da yapıldı. Filolojik yaklaşımdan kastımız, konu olarak Kur’ân dilini ele alan ve filolojik yönden Kur’ân’ı inceleyen eserlerdir. Bu görüşü savunan hangi tefsir ve tefsir ekolüdür?

&Lügavî tefsîr

355-Kur’ân’la ilgili lügat çalışmalarının yanında bir de anlam çalışmaları mevcuttur. Özellikle semantik açıdan Kur’ân’a yöneliş oldukça çok yenidir. T. İzitsu’nun “Kur’ân’da Allah ve İnsan” adlı eseriyle “Kur’ân’da Dinî ve Ahlâkî Kavramlar” adlı eseri buna bir örnektir. Semantik, kelimelerin anlam derecelerini araştıran bir bilim dalı olarak ortaya çıkan tefsir hangisidir?

&Lügavî tefsîr

356-İlk dirayet tefsiri çalışmalarının Dil bilimsel çalışmalarla başladığı söylenebilir. Özellikle 2.yy.da gelişmeye başlayan Sarf ve Nahiv bilgisi ile Kur’an-ı açıklamaya başladılar. Dil tefsiri üzerinde çalışma yapan âlimler kimlerdir?

&Ahfeş(öl.177)                   

&Halil b.Ahmet(öl.170)

&Sibeveyh(öl.180)            

&Zemahşeri(Keşşaf)