KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

5-Tarihte Yaşamış Ve Yaşayan Dinler

TARİHTE YAŞAMIŞ VE YAŞAYAN DİNLER

1-ESKİ MEDENİYET DİNLERİ

37-Eski Medeniyet Dinleri nelerdir?

&Eski Roma Dini  &Eski Yunan Dini  

&Etrüks Dini         &Fenike Dini         

&Frig Dini              &Girit Dini

&Hititlerin Dini    &Mu Dini              

&Sümer Dini          &Urartu Dini          

&Eski Mısır Dini

2-HIRİSTİYAN KÖKENLİ DİNLER 

38-Hıristiyan Kökenli Dinler nelerdir?

&Adventistler        &Cizvitler             

&Gnostisizm          &Kimbangucular  

&Kuveykırlar         &Maroniler

&Metodistler         &Pentakostalistler  

&Presbiteryenler   &Süryaniler           

&Unitaryenler                 

3-KABİLE DİNLERİ

39-Kabile Dinleri nelerdir?

&Ainu Dini              &Dinka Dini       

&Maori Dini             &Nambaların Dini   

&Şamanizm

4-ORTA DOĞU DİNLERİ            

40-Orta Doğu Dinleri nelerdir?

&Dürzîlik            &Hıristiyanlık   

&İslamiyet          &Musevilik  

&Sabiîlik             &Samirîlik         

&Zerdüştilik

5-ORTAYA YENİ ÇIKAN DİNLER

41-Ortaya Yeni Çıkan Dinler nelerdir?

&Bahailik           &Kadıyanilik   

&Moonculuk      &Mormonlar  

&Satanizm          &Tanrının Yolu Topluluğu

&Uzay Dini         &Yehova’nın Şahitleri

6-TANRI VE DİNİ REDDEDEN DİNLER 

42-Tanrı ve Dini Reddeden dinler nelerdir?

&Agnostisizm    &Ateizm    

&Panenteizm     &Panteizm

7-TARAFTARI KALMAYAN DİNLER

43-Taraftarı Kalmayan Dinler nelerdir?

&Bogomiller     &Druidler      

&Ebiyonitler     &Hurufiler

&Mani Dini       &Paflikyanlar

&Tapınak Şövalyeleri

8-UZAK DOĞU DİNLERİ

44-Uzak Doğu Dinleri nelerdir?

&Budizm                 &Hinduizm 

&Konfüçyüs Dini   &Janizm  

&Sihizm                   &Şintoizm    

&Taoculuk

9-GÜNÜMÜZDE DÜNYA ÜZERİNDE

YAŞAYAN DİNLER

45-Günümüzde dünya üzerinde yaşayan belli başlı dinler nelerdir?

&Taoizm         &Şintoizm      

&Hinduizm       &Budizm     

&Caynizm       &Sihizm          

&Zerdüştilik     &Yahudilik

&Hıristiyanlık  &İslam           

&Konfüçyüsçülük

10-GÜNÜMÜZDE YAŞAYAN MİLLÎ DİNLER

 46-Günümüzde yaşayan millî dinler nelerdir?

&Taoizm          &Hinduizm   

&Caynizm        &Şihizm  

&Şintoizm        &Yahudilik  

&Konfüçyüsçülük

11-CAHİLİYE ÇAĞINDA ARAP

YARIMADASINI ETKİLEYEN DİNLER

47-Cahiliye çağında Arap yarımadasını etkileyen üç büyük din hangileridir?

&Mecûsîlik        &Hıristiyanlık         

&Yahudilik

11-ASRIMIZDA EVRENSELLİĞİNİ

SÜRDÜREN DİNLER

48-Evrensel din ne demektir?

&Sahip olduğu inançları evrensel düzlemde yaymaya çalışa, dolayısıyla tüm insanlar arasında yayılmayı hedefleyen inanç sistemleridir.

49-Asrımızda evrenselliğini sürdüren üç bü-yük din vardır. Bunlar nelerdir?

&Budizm          

&Hıristiyanlık         

&İslâm

EVRENSEL DİNLERİN ÖZELLİKLERİ 

50-Evrensel bir dinin özellikleri nelerdir?

&İnsan fıtratına uygundur

&Mahalliliği göz önünde bulundurur

&Akılla çelişmez

&İnsanları ikna etmeye çalışır 

&Mevcut olanı mükemmelleştirmek için gelmiştir

51-Üç büyük evrensel din, dünya nüfusunun yarısını oluşturmaktadır. İlkel Kabîle Dinleri çıkarılırsa, geriye kalan miktar millî dinlere mensup olanların sayısıdır. Bu ibare doğrumudur?

&Doğrudur.

12-DÜNYA DİNLERİ OLARAK BİLİNEN DİNLER 

52-Dünya dinleri olarak bilinen dinler nelerdir?

&Yahudilik         

&Hıristiyanlık          

&İslâm

13-KUR’AN’I KERİM’DE BAHSEDİLEN DİNLER 

53-Kur’an-ı Kerim’de hangi dinlerden bahsedilmektedir?

&Yahudiler            &Hırıstiyanlar        

&Sabiler                 &Mecusiler         

&Putperestler

14-MİLÂDÎ VII.(7.) YÜZYILDAKİ YAŞAYAN DİNLER 

54-Milâdî VII. yüzyılda Hz. Muhammed, İslâm vahyini tebliğe başladığında yeryüzünde hangi din ve inanç şekilleri mevcut idi?

&Putperestlik        &Yahudilik    

&Budizm                &Ateizm           

&Hıristiyanlık       &Mecûsîlik    

&Brahmanlık         &Sâbiîlik 

&Politeizm(şirk)   &Yıldızlara tapma