KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

5-Kurbanlık Hayvan Ve Kesimi

KURBANLIK HAYVAN VE KESİMİ 

27-‘’Kurbanlık hayvanların kesilme günleri’’ cümlesini hangi kavram ile ifade edilir?

&Eyyam-i Nahr

28-Dinen kurban olarak kesilmesi kabul edilmiş hayvan türleri nelerdir?

&Koyun, kuzu ve keçi       

&Sığır, inek, manda ve deve          

29-Üç mezhep deve, sığır ve manda yedi kişiyi aşmamak üzere ortaklaşa kurban olarak kesilebilir görüşündedir. Diğer bir mezhep ise parasına ve etine iştirakle ortak kurban kesimini câiz görmez. Caiz görmeyen mezhep hangisidir?

&Malikiler

30-Ortaklaşa kesilen kurbana bütün ortakların ibadet -Kurban- niyeti ile katılmaları şarttır. Ortaklardan birinin sadece et elde etme niyetiyle katılması diğerlerinin kurbanını geçersiz kılar. Bu görüş hangi mezhebe aittir?

&Hanefilere 

31-Alınan kurbana, daha sonra başkaları ortak edilebilir mi?

&Büyükbaş hayvanlar, bir kişiden yedi kişiye kadar ortak olarak kurban edilebilir. Böyle bir hayvan, yedi kişiye kadar ortak olarak satın alınabileceği gibi, alındıktan sonra veya elde bulunan büyükbaş hayvana, yedi kişiyi geçmemek kaydıyla başkaları da ortak edilebilir.

32-Sığır ve manda cinsinden hayvanlar kaç yaşını tamamladıktan sonra kurban olarak kesilebilirler?

&2                                                        

33-Deve kaç yaşını tamamladıktan sonra kurban olarak kesilebilirler?

&5                         

34-Kurban, kurban bayramının ilk üç günü yani zilhicce ayının 10, 11 ve 12. günleri, bayram namazının kılınmasından, 3. günün akşamına kadarki süre zarfında kesilebilir. Bu görüş hangi mezhebe aittir?

&Hanefilere

35-Kurbanın sahih olabilmesi için belirlenmiş vakit-zaman içinde kesilmesi gerekir. Bu belirlenen ay hangi aydır?

&Zilhicce ayı

36-Kur’an’da, kesilen kurbanlık hayvanların et ve kanı allah’a ulaşacak değildir. Ancak bu kesimi yapan müslümanın niyet, takvâ ve bağlılığının Allah’a ulaşacağı bildirilmiştir. Bu hangi sure ve ayettir.

&El-Hac 22/37    

37-Kurban kesimi bayram namazının kılınmasından, 4. günün akşamına kadarki süre zarfında kesilebilir. Bu görüş hangi mezhebe aittir?

&Şafiilere

38-Ortaklaşa kesilen kurbana bütün ortakların ibadet -Kurban- niyeti ile katılmaları şart değildir. Ortaklardan birinin sadece et elde etme niyetiyle katılması diğerlerinin kurbanını geçersiz kılmaz. Bu görüş aşağıdaki iki mezhebe aittir. Mezhepler hangileridir?

&Şafiilere            

&Hambelilere

39-Elinden geldiği sürece her mükellefin kurbanını kendisinin kesmesinin hükmü nedir?

&Mendup            

49-Kurban sahibinin kesim esnasında orada hazır bulunmasının hükmü nedir?

&Müstahap                         

50-“Yüzümü gökleri ve yeri yaratan Allah’a,O’nun birliğine inanarak çevirdim. Ben müşriklerden değilim” (el-En‘âm 6/79), “Benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm hep âlemlerin rabbi olan Allah içindir. O’nun ortağı yoktur. Bana böyle emrolundu ve ben Allah’a teslim olanların ilkiyim’’ (el-En‘âm 6/162-163) ayetleri özellikle ne zaman okunur?

&Kurban keserken

51-“Ey Allahım, dostun İbrâhim’den ve habibin Muhammed’den kabul buyurduğun gibi benden de kabul buyur” şeklinde veya benzer tarzda dua özellikle ne zaman okunur?

&Kurban keserken

52-Kurban kesmenin rüknü nedir?

&Kan akıtmak