KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

5-Kur’an-ı Kerim’in Özellikleri

KUR’AN-I KERİM’İN ÖZELLİKLERİ

36-Kur’an-ı Kerim’in en önemli özellikleri nelerdir?

&Son kitaptır.

&Son peygambere indirilmiştir.

&Bütün ilahi kitapları içerir.

&İlme kaynaklık etmektedir.

&Kıyamete kadar sorunları çözecek içeriği vardır.

&Allah’ın koruması altında olan ebedi mucize bir kitaptır.

&Bütün ilahi dinlerin hükümlerini ortadan kaldırmıştır.

&Önceki dinlerin ihtilaflarını ortadan kaldırmıştır.

&Allah kelâmıdır.

&Arapça bir kitaptır.

&Tevatür yoluyla nakledilmiştir

&Mûciz bir kitaptır. “âciz bırakmak” anlamına gelir.

&Peyderpey indirilmiştir.

&Evrensel bir kitaptır.

&Anlaşılıp, öğüt alınması için kolaylaştırılmıştır.

&Hidayet kaynağıdır.

&Ezberlenmiş hem de yazıyla tespit edilmiştir.

&Kur’an’ın geleceği önceki kitaplarda bildirilmiştir.

&Kur’an’ı Allah’ın izniyle Cebrail(a.s) indirmiştir.

&Kur’an Muhammed(a.s.)’ın ümmetine mirastır.

&Kur’an kendinden önceki kitapları tasdik eder.

&Kur’an’ın koruyucusu ve öğreticisi Allah’tır.

&Kur’an kahin ve şair sözü değildir.             

&Kur’an hidayettir, şereflidir.

&Kur’an hak ile batılı ayırır.             

&Kur’an öğüttür, şifadır.

&Kur’an eşsizdir ve aciz bırakır.

&Kur’an ilahi kanundur.

&Kur’an parca parça indirilmiştir.  

&Kur’an nurdur, zikirdir.

&Kur’an şaka ve eğlence değildir

&Kur’an müjdedir, sevindirir.          

&Kur’an en doğru yola iletir.

&Kur’an kolaylaştırılmıştır.              

&Kur’an feyiz kaynağıdır.

&Kur’an bütün insanlara tebliğdir.

&Kur’an rahmettir, korkutur.

&Kur’an hikmet doludur.                 

&Manasında çelişki yoktur.             

&Korunmuştur ve değişmez.          

&Ramazan ayının içinde kadir gecesinde indirilmiştir.            

&Sözlerinde bozukluk yoktur.

&Hz. Muhammed (a.s.)a verilmiştir.             

&Ayetler açık açık anlatılmıştır.

&Mümine mükâfat haberi verir.     

&Kâfirlere azap haberi verir.

Kelime olarak “harfleri bir araya getirip seslendirmek, okumak” Arapça olarak(1), “Yüce Allah tarafından, ayet ayet ayrılıp insanlara ağır ağır, dura dura okunmak üzere(2), Cebrail(a.s) vasıtasıyla Peygamberimizin kalbine vahyedilmek(3), Peygamberimize okunmak suretiyle(4), bölüm bölüm indirilen(5), Levh-i Mahfuzda(6) ve Mushaflarda yazılı(7), Tevatürle, nesilden nesile nakl oluna gelen, doğruluğunda hiç şek ve şüphe bulunmayan Kitabullah’tır.”

Kur’an’ın bu tarifi  hangi ayetleden esinlenerek yapılmıştır?

1-Şura 7. ayet                     

2-İsra 106. ayet

3-Bakara 97. ayet              

4-Kıyame 18. ayet     

5-İnsan 23. ayet                 

6-Buruc 21. ayet        

7-Tevatüren sabittir.