KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

5-İslam Öncesi Arap Toplumunda Nikâh Çeşitleri

İSLAM ÖNCESİ ARAP TOPLUMUNDA NİKÂH ÇEŞİTLERİ 

87-İslam öncesi Arap toplumunda ücret mukabilinde belli bir süre için evlenirlerdi. Bu süreli nikâhı ne olarak adlandırırlardı?

&Nikâh-ı Mut’a

88-İslam öncesi arap toplumunda nikâh çeşitleri bir erkekten çocuk sahibi olmak için eşini başkasına sunmayı ne olarak adlandırırlardı?

&Nikâh-ı İstibda

89-İslam öncesi arap toplumunda büyük oğlun babasının ölümünden sonra üvey annesini alması olayını ne olarak adlandırırlardı?

&Nikâh-ı Makt

90-İslam öncesi Araplarda nikâh çeşitlerinden biri olan eşleri karşılıklı değiştirme olayını ne olarak adlandırırlardı?

&Nikâh-ı Bedel

91-İslam öncesi arap toplumunda başlık ve mehir(kızlık hakkı) vermemek için kızların değiştirilmesine ne denirdi?

&Nikâh-ı Sigar (günümüzde ise Berdel)