Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

5-Hz. Ali(Allah’ın Arslanı-Haydar)

HZ. ALİ(ALLAH’IN ARSLANI-HAYDAR)

228-Hz. Ali ne zaman dünyaya geldi?

&Hicretten 22 yıl önce (600)  Mekke’de dünyaya geldi.

229-Hz. Peygamberi Hira Mağarası’nda  inzivaya çekildiği sırada kendisinden başka hiç kimsenin görmediğini söyleyen kişi kimdir?

&Hz. Ali

230-Hz. Ali, Hz. Peygamber’in amcası hangi amcasının oğludur?

Ebu Talib’in küçük oğludur.

231-Hz. Muhammed(s.a.v)’in peygamberliğine ilk iman eden (erkeklerden) ve Hz. Peygamberle beraber ilk namaz kılan (erkeklerden) Hz. Peygamberin kendisine bıraktığı emanetleri, onun emri uyarınca sahiplerine iade ederek, Mekke’den ayrılarak, Küba’da Hz. Peygambere yetişen sahabe kimdir?

&Hz. Ali

232-Yapılan gazvelerde Hz. Peygamberin sancaktarlığını yapan Hz. Ali, Hz. Peygamberle hangi gazveye katılmamıştır?

&Tebük gazvesi (Diğer bütün gazvelere katıldı)

233-Hz. Ali, Hz. Peygamberin hangi seferi hariç bütün seferlerine katılmıştır.

Tebük seferi

234-Hz. Ömer zamanında, hicretin takvim başlangıcı  olarak kabul edilmesine dair teklifi kim sunmuştu?

&Hz. Ali 

235-Hz. Osman’ın halifeliğinin ilk altı yılında ona destek ve yardımcı olan, Hz Osman zamanında, Kur’an nüshalarının çoğaltılması hususunda destek veren, Hz. Osman’ın öldürülmesi üzerine halifeliğe getirilen sahabe kimdir?

&Hz. Ali 

236-Hz. Ali, hangi savaşlardan sonra haricilerle mücadele etmek zorunda kaldı?

&Sıffın Savaşı’ndan sonra

237-Gazvelerde, çarpışma başlamadan önce, savaşı kızıştırmak üzere yapılan  “Mübareze“ (teke tek dövüşme)’lerde, rakiplerine üstünlük elde etmesiyle ünlü olan halife kimdir?

&Hz. Ali 

238-Hz. Muhammed(s.a.v) yanında büyümüş onun terbiyesinden eğitiminden geçmiş, cesur olması, ilme büyük önem vermesi ve güzel konuşması ile dikkat çeken halife hangisidir?

&Hz. Ali

239-Hz Osman’ın öldürülmesiyle Hz. Ali halife olmuştur; ancak bir grup onun halifeliğini tanımamışlardır. Kimdir bu gruplar?

&Emevi soyundan gelenler

240-Hz. Aişe ile Hz. Ali taraftarlarıyla 656 yılında cereyan eden Cemel Savaşı’nın sebepleri nelerdir?

&Hz. Osmanın katillerini cezalandırmak

&İsyancıların bozduğu barış ve düzeni geri getirmek

&Müslümanların arasını düzeltmek

241-Hz Ali’nin halifeliğini tanımayan peygamberimizin eşi Hz. Aişe ve onun yanında yer alan Talha ve Zübeyr mücadele edip kuvvet toplamak için Irak’a gittiler. Hz. Ali barışçı girişimlerinden bir sonuç alamadı. İki taraf kuvvetleri Kufe’de karşı karşıya geldi. Savaşı Hz. Ali kazandı. Talha ve Zübeyr öldü. Savaşın en şiddetli bölgesi Hz. Aişe’nin bindiği “Asker” adlı devenin etrafında olduğu için bu olaya “deve olayı” denmiştir. Hz. Aişe’nin Medine’ye dönmesi sağlanmış Hz. Ali ise Medine’ye dönmeyip Irak’ın merkezi olan Kufe’ye yerleşmiştir. Bu olay Müslümanlar arasındaki ilk büyük savaştır. Bu savaşın adı nedir?

&Cemel Vak’ası(Deve Olayı=Vakatül cemel) (656)

242-Cemel vakasından altı ay sonra Emevi soyundan olan Şam valisi Muaviye Hz. Ali’nin halifeliğini tanımamakta idi. Hz Ali ile Muaviye tarafları Sıffın ovasında karşı karşıya geldiler. Savaş Hz Ali’nin lehinde gelişirken Muaviye’nin askerlerinin mızrak uçlarına Kur’an ayetlerini takması sonucu Hz. Ali taraftarları savaşa devam etmediler. Halifelik anlaşmazlığının giderilmesi için Kur’an hükümleri esas alınarak bir hakem kurulu oluşturuldu. Bu da sonuçsuz kaldı. Bu olaya-savaşa ne denir?

&Sıffın Savaşı ve hakem olayı (657)

243-Hz. Ali’ye Muhalif grup önderleri kimlerdir?

&Hz. Aişe, Talha b. Ubeydullah, Zübeyr b. Avam ve Muaviye

244-İki ordudan ortalama 10.000 kişi hayatını kaybetmiştir. Talha ve Zubeyr hayatını kaybetti. Hz. Aişe bu olaydan sonra siyasetten uzak bir hayat yaşamıştır. Bahsedilen olah hangisidir?

&Cemel Vakası

245-657 tarihinde Fırat’ın batı kıyısında bulunan Sıffin  ovasında; Hz. Ali ordusu ile Muaviye’nin ordusu savaşa tutuştu. Muaviye tarafı Amr bin As‘ı  hakem tayin ettiler, Hz. Ali tarafı da Ebu Musa el Eş’ari’yi hakem tayin ettiler. Hakem olayına karşı çıkan, Hz. Ali’nin ordusundan ayrılarak Kufe köylerinden biri olan  “Harura” ya çekilen grup hangisidir?

&Hariciler

246-Hangi olaydan sonra İslam dünyasında ilk ayrılıklar baş göstermeye başladı?

&Sıffın Savaşı ve Hakem Olayı

247-Sıffın savaşının sebepleri nelerdir?

&Hz. Osman(r.a)’ın intikamını almak istemeleri

&Cemel vakkasının sonucu

&Hz. Ali’nin halifeliğini kabüllenememe

248-Muaviye ve Hz. Ali’nin ordusu Sıffin’de karşı karşıya geldi. Sabah kadar süren çarpışmalar sürdü. En fazla can kaybı bu gece meydana gelmiştir. Cuma gecesi olması sebebiyle bu geceye ne denir?

Leyletü’l-Herir(Hırıltı gecesi)

249-Sıffın Savaşı ve hakem olayından sonra Muaviye taraftarları ne olarak adlandırıldılar?

&Emevi

250-Sıffın Savaşı ve hakem olayından sonra Hz. Ali taraftarları ve Muaviye taraftarları tanımayanlara ne denildi?

&Harici

251-Hz Ali kuvvetleriyle hariciler arasında yapılan savaşta hariciler yenildi, fakat varlıklarına son verilemedi. Bu savaşın adı nedir?

&Nehrevan Savaşı (658)

252-Sıffın Savaşı ve hakem olayından sonra Hz. Ali taraftarları ne olarak adlandırıldı?

&Şii

253-Hz. Peygamberin vefatından sonra iki Müslüman grup arasında ortaya çıkan ve etkileri günümüze kadar devam eden ilk iç savaş hangisidir?

&Cemel Savaşı

254-Hz. Ali’nin, Hz. Ömer’in, Hz. Osman’ın ölümlerinin ortak özellikleri nedir?

&Suikast yoluyla öldürülmeleri

255-Hz. Ali, halife olunca ilk işlerinden bir ne idi?

&Hz. Osman’ın valilerinden bir kısmını değiştirdi

256-Hz. Ali döneminde fetihlerin durmasının amacı nedir?

&İçeride çözüm bekleyen sorunların artması

257-Hz. Ali döneminde neden dış savaşlar yapılmamıştı?

&Dönem iç mücadeleler içinde geçtiğinden(sıffın, hakem vb.)

258-Hz.Ali’ye Peygamberimiz tarafından hediye edilen ucu çatal olan kılıcın adı nedir?

Zülfikar.

259-İslam dünyasında ayrılıklara yol açtıklarını düşündükleri Hz. Ali ve Muaviye’yi öldürmeye karar verdiler. Hz. Ali zehirli bir kılıçla yaralanarak şehit edildi(661). Böylece Dört halife devri kapanmıştır. Hz. Ali’yi öldüren grup kimlerdir?

&Hariciler

260-Hz. Ali, Halifelik yaptığı Kufe’de, kendisi bir Harici olan Abdurrahman bin Mülcem tarafından, sabah namazı esnasında(giderken) kılıçla ne zaman öldürüldü?

&21 Ramazan 40(28 Ocak 661)

261-“Menzilet” hadisini kim buyurmuş ve kimin hakkında buyrulmuştur?

&Menzilet hadisini Rasulullah(sav) Hz. Ali hakkında buyurmuştur Hadis şöyledir: “Ya Ali, sen bana nispet, (mevki ve makam açısından) Harun’un Musa’ya olan nispeti gibisin; şu farkla ki, benden sonra bir peygamber olmayacaktır” Bu hadiste “menzilet” lafzı geçtiğinden dolayı menzilet hadisi adıyla meşhur olmuştur