Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

5-Haccın Eda Şartları

HACCIN EDA ŞARTLARI               

29-Haccın edasının şartları nelerdir?

&Sağlıklı Olmak                 

&Yol Güvenliği

&Kadınlara Özel İki Şart(Yolculuk-İddet)

&Arızî Bir Engelin Bulunmaması

30-Sağlıklı olmayı hac yükümlüsü olmanın şartı olarak görmüşlerdir. Bu imamlara göre sağlıklı olmayan kimseler hac yapmakla mükellef değildir; dolayısıyla yerlerine vekil göndermeleri de gerekmez. Görüşü hangi imamlara aittir?

&İmam-ı Ebu Hanife         &İmam-ı Malik                                                   

31-Fiilen haccetmeye engel teşkil eden bir hastalık veya sakatlığı bulunanlar, yerlerine vekil göndermeli veya bunu vasiyet etmelidirler. Bu hastalıklar veya sakatlıklar ise körlük, kötürümlük ve hac yolculuğuna dayanamayacak derecede hastalık veya yaşlılık durumları gösterilmiştir. Görüşü hangi imamlara aittir?

&İmam-ı Hanbelî                &İmam-ı Şafii

&İmam-ı Ebû Yûsuf           &İmam-ı Muhammed

32-Kadınlara özel iki şarttan biri tek başına yolculuktur. Haccedebilmek için seferîlik hükümlerinin uygulanacağı bir mesafeyi katetmek durumunda olan kadınlar tek başlarına hac yolculuğuna çıkamazlar. Görüşü hangi imama aittir?

&İmam-ı Ebu Hanife

33-Kadınlara özel iki şarttan biri tek başına yolculuktur. Haccedebilmek için kat edilecek mesafeden ziyade yol emniyeti ve kadınların güvenliği esas alındığından koca veya başka bir mahremin bulunması şart koşulmamış, bunun yerine kadınların bunu sağlayacak şekilde -ağırlıklı görüşe göre üç kadının yer aldığı- bir grup oluşturmaları yeterli görülmüştür. Bununla birlikte iki kadının hatta kendini güvenlik içinde hissediyorsa bir kadının -sadece- farz olan hac görevini yerine getirmek için tek başına yola çıkması câiz görülmüştür. Görüşü hangi imama aittir?

&İmam-ı Şâfiî     

34-Haccedebilmek için kocası veya bir mahremi bulunmayan, güvenli bir kafile ile birlikte, bu kafilede başka kadınların bulunup bulunmaması dikkate alınmaksızın hac yolculuğuna çıkabilir. Görüşü hangi imama aittir?

&İmam-ı Malik

35-Kadınlara özel iki şarttan biri iddettir. Boşanma iddeti veya vefat iddeti beklemekte olan kadınlara ilişkin olup, “beklemeleri gereken süreyi tamamlamış olmaları”dır.  Hangi mezhebe göre eda şartı olan bu durum diğer mezheplere göre yükümlülük şartıdır?

&Hanife