KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

5-Fıtır Sadakasının Ödenmesi

FITIR SADAKASININ ÖDENMESİ

43-Hanefîler’e göre fıtır sadakası nelerden ve kaç oranında verilir?

&Buğday, arpa, hurma ve kuru üzüm olmak üzere dört nevi gıda maddesinden verilir. Buğdaydan 1/2 sâ‘, diğerlerinden 1 sâ‘ fitre verilir. Bu gıda maddelerinin kendisi verilebileceği gibi para olarak değerleri de verilir.

44-Fitre her çeşit hububattan, hurma ve kuru üzümden 1 sâ‘ olarak verilir. Ancak fitre ülkede veya mükellefin bulunduğu bölgede en çok tüketilen gıda maddelerinden biri olarak ödenmelidir. Bu görüş hangi mezhebe aittir?

&Şâfiîler’e

45-Fitre buğday, arpa, darı, hurma, kuru üzüm, keş gibi gıda maddelerinden olmak şartıyla, bunların ülkede en çok tüketileninden 1 sâ‘ olarak verilir. Bu görüş hangi mezhebe aittir?

&Mâlikîler’e 

46-Fitre, naslarda zikredilen buğday, arpa, hurma, kuru üzüm ve keşten 1 sâ‘ olarak verilir. Bu maddeler bulunmaz ise diğer hububat ve meyve türlerinden verilebilir. Bu görüş hangi mezhebe aittir?

&Hanbelîler’e

47-Günümüz İslâm bilginleri, fıtır sadakasının tespiti konusunda hangi ölçülerin esas alınması gerektiği görüşündedir?

&Hadislerde geçen gıda maddelerinin 1’er sâ‘ının para cinsinden ortalamasının alınması. Bu uygulama ile, ramazan ayında kuru üzüm, hurma, buğday ve arpa gibi maddelerin çeşitli kalitelerine göre belirlenmiş birbirinden çok farklı birçok rakamın ortaya çıkması ve Müslümanların bu durum karşısında tereddüde düşmesi önlenmiş olacaktır.

&Fitre miktarı olarak, bir şahsın bir günlük normal yiyeceğini sağlayacak miktarın ölçü alınması. Bu miktarın hadislerde zikredilen gıda maddelerinden en ucuzunun bedelinden daha düşük olmaması da gerekir. Bu usul benimsendiğinde fitre verilecek fakirin hayat şartlarına göre bir günlük gıda ihtiyacı değil fitre veren kimsenin kendi günlük gıda tüketim ortalamasının ölçü alınması, fitrenin mâna ve gayesine daha uygundur.

48-Fitre bir ibadet olduğundan, bu vecîbenin geçerli olarak yerine getirilmiş olması için niyet nedir?

&Şarttır

49-Fitreye niyet ne zaman edilmelidir?

&Fitre ayrılırken veya onu verirken

50-Fitreye niyet ne demektir?

&Ödemeyi Allah rızâsı için fitre olarak yaptığını gönülden geçirmek veya dil ile söylemekten ibarettir.

51-Fitre kıymet (para) olarak ödenemez. Hangi gıda maddesinden ödenecekse (ki bu, o bölgenin en çok tüketilen maddesi olacaktır) o maddeden verilmelidir. Bu görüş kimlere aittir?

&Fakihlerin çoğunluğuna

52-Fitre para olarak verilebilir. Hatta bu usul, fakire acil ihtiyacını giderme imkânı vereceğinden daha uygun bulunmuştur. Bu görüş hangi mezhebe aittir?

&Hanefîler’e

53-Fitre vermede asgari hesap nasıl yapılmalıdır?

&Ailenin bir aylık mutfak masrafı otuz güne, sonra aile fertlerinin sayısına bölünür. Çıkan rakam kişinin kendi ekonomik seviyesine göre ortalama bir günlük gıda masrafını gösterir.