Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

5-Fer’i Harfler

FER’İ HARFLER

49-Fer’i harfler nelerdir?

&1-(Teshil hemzesi):  ءَاَعْجَمِىٌّ 

Teshil; kolaylaştırmak, yumuşak hale getirmek anlamındadır. Burada yan yana gelen iki hemzeden ikincisini, hemze ile hemzenin harekesi cinsinden bir harf arasında okumaktır. Asım kıratı ve Hafs rivayetinde tek örnektir.

&2-(İmale elifi :    مَجْرٰيهَا

İmale; bir şeyi bir tarafa eğmek, meylettirmek anlamındadır. Tecvid ilminde, fethayı kesreye ve elif-i ya harfine meylettirerek seslendirmeye denir. İmam-ı Hafsa aittir.

&3-(İhfa nun’u ve mim’i) : اِنْ كُنْتُمْ , اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ

İhfa; gizlemek anlamına gelir. Nun’u Muhfat, İhfa olunan (gizlenen) nun demektir. Zati gidip ğunnesi kalan nun şeklinde tanımlanır. İmam-ı Hafsa aittir.

&4-(Tefhim lamı) : اَﷲ  , ظَلَمُوا 

&5-(İşmam Sad’ı (Sad’ı müşemme): اَلصِّرَاط  صِرَاط  işmam ile okunan sad  ص   harfidir.  ص  harfi ile ze ز   harfinin karışımından meydana gelir. Sad ص  harfinden kalınlık ze ز   harfinden keskinlik mezc edilerek (karıştırılarak) yeni bir harf meydana gelir. Bu harf ne sad ص  harfidir ne de za ز  harfidir. Yeni bir harftir. İşte bu harfe sad’ı müşemme denir.

***Yukarıdaki ifadeler kıraat imamlarından Hamza Hazretlerinin kırâatıdır. Ancak bunların nasıl telaffuz edileceği bir üstadın ağzından alınmalıdır. 

50-Kur’an’da bulunan özetle fer-i harfler beş tanedir. Bunlar nelerdir ve kimler bu şekilde okumuşlardır?

&Hemze-i musehhele( اَ اَ عْجَمِ)(Hafs)

&Elif-i mumale(مَجْرَ يهاَ ) (Hafs)

&Nun’u Muhfat (اِنْ كنتم) (Hafs)

&Sad-ı Muşemme(ص) (Hamza)

&Lam-i Müfahhame(ل) (Hamza)