Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

5-Farabi

FARABİ

32-Farabi kimdir?

&Türkistan’ın Farab şehri yakınlarındaki Vesiç’te yaklaşık H. 258 tarihinde doğan Ebu Nasr Muhammed b Muhammed b Tarhan b Uzluğ el Farabi Et Türki gerek babasının Vesiç kalesi kumandanı olması sebebiyle, gerekse Samaniler Devletinin hakimiyetinde önemli bir eğitim ve kültür merkezi konumunda bulunan Farab’da ilk eğitimini almış olması dolayısıyla dini ilimler Arapça da yetkinleşmiştir. 

33-Müzik alanında ‘’Musika’l-Kebir’’ eser kime aittir?

&Farabi

34-Kendisine antik felsefenin en büyük otoritesi olan, ‘’Muallim-i Sâni=İkinci Muallim’’ unvanıyla bilinen, eserleri Batı dillerine çevrilerek Avrupa bilim dünyasını etkileyen felsefeci kimdir?

&Farabi 

35-Farabi evrendeki varlıkların meydana gelişini hangi teoriyle açıklar?

&Sudur Teorisi 

36-‘’Muhayyile gücüyle ulaşılabilecek en yüksek mertebe nübüvvettir.’’ diyen kimdir?

&Farabi

37-Farabi’ye göre kâmil bir filozofun özellikleri neler olmalıdır?

&Öğrenim sırasında gördüğü güçlüklere katlanmalı

&Üstün bir zekâ ve kavrayışa sahip olmalı

&Doğruluğu ve doğruları, adaleti ve adil olanları seven, onurlu bir şahsiyet olmalı

&Altın, gümüş ve benzeri şeylere değer vermemeli

&Yeme, içme konusunda aç gözlü ve nefsanî arzularına düşkün olmamalı

&Doğruya ulaşmak için azim ve iradesi güçlü bulunmalı.

38-Farabi’ye göre ilimlerin değeri neye göre sınıflanır?

&Ona göre bir ilmin değeri, konusunun şerefli oluşundan, kullandığı delilerin kesin sonuç vermesinden veya pratikte büyük yarar sağlamasından kaynaklanır.

39-Allahın varlığını Kozalite delili ile ispatlayan düşünür kimdir?

&Farabi

40-Farabi’nin evren şemasının tabakaları neler?

&İlk sırada Tanrı

&İkinci sırada maddeden ayrık akıllar

&Üçüncü sırada Faal akıl

&Dördüncü sırada nefs

&Beşinci ve altıncı mertebede suret ve form[bu ikilinin birleşmesi ile ay altı alemde öncelikle dört unsur(toprak, su, hava ve ateş) oluşur.]

41-Türk-İslam dünyasında pozitif bilimler hangi düşünür ile başlar?

&Farabi ile başlamıştır.

42-Aristo’dan sonraki hoca anlamına gelen Farabi’nin lakabına ne denir?

&Hoca-i Sani

43-Aristo felsefesinin İslam âleminde yayılmasına yol açmış olan filozof kimdir?

&Farabi 

44-Gerçek ismi Muhammed b. Tarhan Uzluğ Ebu’n-Nasır olan, ‘’Mantık sadece bir alet ilmi değil aynı zamanda bağımsız bir ilimdir.’’ Tezini ireli süren düşünür kimdir?

&Farabi. 

45-Fârâbi- Hâce-ı sani’nin önemli eserleri nelerdir?

&En önemli eseri, Kitabü’l- Mûsîki), İhsânü’l- Ulûm, Arâü’l- Medineti’l- Fâdıla (Sosyolojiye yakın eseri)

46-Farabi İslam dünyasının yetiştirdiği en orijinal mantıkçıdır, sözü kime aittir?

&Rescher.