Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

5-Beden, Ebeveyn, çocuk, Kardeş, Komşu, Sabır, Nefis vb. Vazifeler

BEDENİMİZE VE RUHUMUZA KARŞI VAZİFELERİMİZ

34-Bedenimize karşı vazifelerimiz nelerdir?

&Dengeli beslenmek

&Sağlığımızı korumak

&Temizliğe dikkat etmek

35-Ruhumuza karşı vazifelerimizi nelerdir?

&Ruhumuzu asılsız ve yanlış inançlardan temizlemek

&Doğru ve faydalı inançlarla ruhumuzu donatmak 

&Kötü düşünce ve çirkin huylardan ruhumuzu korumak

KARI, KOCANIN BİRBİRLERİNE KARŞI VAZİFELERİ

36-Karı, kocanın birbirlerine karşı vazifeleri nelerdir?

&Her şeyden evvel karı, koca arasında karşılıklı sevgi olmalı, 

&Koca; ailenin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalı, helalinden kazanmalıdır.

&Koca; ailesinin dini ve ahlaki vazifelerini yerine getirmesinde yardımcı olmalı, eksiklerini öğretmelidir.

&Erkek hanımına karşı nazik ve yumuşak huylu olmalı. Kaba ve kırıcı olmamalıdır.

&Kadın kocasına sevgi ve saygı ile bağlanmalı, ev idaresinde ve çocukların terbiyesinde kocasına yardımcı olmalıdır.
&Kadın tutumlu olmalı, kocasının kazancını israf etmemelidir. 

&Kadın evine, yuvasına bağlı olmalı. Namusunu titizlikle korumalı. Evden dışarıya çıkarken ve yabancı erkeklerin göreceği yerlerde örtünmeli, tesettürlü olmalıdır.

&Onunla güzel geçinmek, onu korumak ve onu gözetmek

&Doğruluk, güzellik ve sadakatten ayrılmamak

ANA BABANIN ÇOCUKLARINA KARŞI VAZİFELERİ

37-Ana babanın çocuklarına karşı vazifeleri nelerdir?

&Çocuğuna güzel bir ad koymaktır.

&Çocuklarına haram lokma yedirmemek, onların ruh ve beden sağlığını korumaktır.

&Çocukları iyi terbiye etmek, namaz kılmayı diğer dini bilgileri öğretmek ve kendi güzel yaşantısı ile onlara örnek olmaktır.
&Çocuklara ilgi gösterirken, hediye verirken ayrım yapmamak, Eşit ve adaletli davranmaktır.

&Evlenme çağına geldiklerinde onları evlendirmektir.

&Onlara fazilet örneği olmak

&Dokuz yaşlarında iken yataklarını ayırmak.

&İbadetlere telkin edip alıştırmak

&Akıl baliğ olduktan sonra mümkünse hemen evlendirmek.

ÇOCUKLARIN ANA VE BABALARINA KARŞI VAZİFELERİ

38-Çocukların ana ve babalarına karşı vazifeleri nelerdir?

&Ana ve babayı söz ve davranışlarıyla hiç bir zaman incitmemek. Onlara öf bile dememek

&İhtiyaç duydukları takdirde geçimlerine yardımcı olmak

&Allah’a isyana davet etmedikleri müddetçe emirlerini dinlemek

&Yanlarında yüksek sesle konuşmamak ve yolda yürürken onların önünde yürümemek

&Öldükleri zaman varsa vasiyetlerini yerine getirmek, onları rahmetle anmak ve onlar için her zaman hayır dua etmek

KARDEŞLERİN BİRBİRLERİNE KARŞI VAZİFELERİ

39-Kardeşlerin birbirlerine karşı vazifeleri nelerdir?

&Kardeşler arasında karşılıklı sevgi, saygı ve birlik olmalı.

&Miras, para ve mal gibi maddi çıkarlar kardeşlerin arasını açmamalı

&Küçük kardeşler büyüklerine saygı göstermeli, büyüklerde küçüklerini korumalı, sevgi ve merhamet göstermeli.

&Kardeşler birbirlerinin menfaatlarını kendi menfaatları gibi gözetmeli.

KOMŞULARIMIZA KARŞI VAZİFELERİMİZ 

40-Komşularımıza karşı vazifelerimiz nelerdir?

&Onlara karşı saygılı olmak, Söz ve davranışlarımızla onları incitmemek

&Sevinç ve hüzünlerini paylaşmak, gerektiğinde onlara yardımcı olmak,

&Ses ve gürültü ile onları rahatsız etmemek.

&Hastalanınca ziyaret etmek, ölenin cenazesine iştirak etmek

SABIR

41-Kaç çeşit sabır vardır?

&Allah ın farzlarını yerine getirmeye, onları ihmal etmemeye sabır.

&Allah’ın haramlarına ve onları işlememeye karşı sabır

&Allah’ın kaza ve kaderine ve onlara karşı tahammülsüzlük göstermemeye karşı sabır.

KALBİ BOZAN ALTI ŞEY

42-Gerçekten kalplerin bozulması altı şeydendir diyen hangi âlimdir ve bu altı şey nedir?

&Tövbe etmek ümidiyle günah işlemek,

&İlmiyle amil olmamak,

&İhlâsla amel etmemek,

&Allah-u Teâlâ’nın rızık olarak verdiklerine şükretmemek,

&Allah’ın taksimine razı olmamak, kadere rıza göstermemek

&Defnettikleri ölülerden ibret almamak

&Hasan-ı Basri

İSLAM’DA ÇOCUK TERBİYESİNİN ANA ESASLARI

43-İslam’da çocuk terbiyesinin ana esasları nedir?

&Çocuğu zararlı etkenlerin tahribatından uzak tutmak (Ahlaksız çevre, kötü arkadaş)

&Başta anne ve baba olmak üzere tüm büyüklerin iyi örnek olmaları

&İyi örnek olmayı, yumuşak olmayı, sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü tatbikatla öğretmek ve yaşatmak

&Tüm verilecek terbiyenin İslam’ın müsaade ve teşvik ettiği ölçüler çerçevesinde olmalı.

İNSANIN KENDİ  NEFSİNE KARŞI GÖREVLERİ

 44-İnsanın kendi nefsine karşı görevleri nelerdir?

&Bedenini terbiye etmektir. Çünkü: “Kuvvetli mü’min, zayıf olan bir mü’minden hayırlıdır.”

&Sağlığı muhafaza etmektir. “Ölümden başka her derdin bir devası vardır.”

&Vücudunu yıpratacak şeylerden kaçınmaktır.

&İradeyi kuvvetlendirmektir.

&Hakkı kabul edip, haksızlığı ve zararı ret etmek ve taklit etmemektir.

&Aklı ve zihni irfan nurlarıyla aydınlatmaktır.

DAVETÇİNİN VASIFLARI

45-Davetçinin vasıfları nelerdir?

&Çalışmalarının karşılığını Allah (c.c.)’dan beklemelidir.

&Yardımın yalnız Allah (c.c.)’dan olduğunu unutmamalı

&Vazifesini yapar ama neticeyi Allah (c.c.)’a bırakır

&Yumuşak huylu, seven, sevdiren, sevindiren, mütevazi olmalıdır

&Korkutucu değil, müjdeleyici olmalıdır

&Hareketlerini ve duyu organlarını Kur-an’a göre ayarlamalı ve onunla terbiye etmelidir.