KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

49-Mezheplere Göre Hac Menasikinin Hükümleri Tablosu

MEZHEPLERE GÖRE HAC MENASİKİNİN HÜKÜMLERİ

KONULAR

HANEFİ

ŞAFİİ

MALİKİ

HANBELÎ

Haccın hükmü

Fevrî farz

Terâhî farz

Fevrî farz

Fevrî farz

Umrenin hükmü

Sünnet

Terâhî farz

Sünnet

Fevrî farz

Hacca niyet (ihram) ve Umreye niyet (ihram)

Şart

Rükün

Rükün

Rükün

Mikatta ihrama girmek

Vacip

Vacip

Vacip

Vacip

İhramdan hemen sonra telbiye getirmek

Vacip

Sünnet

Vacip

Sünnet

İhramdan önce boy abdesti almak

Sünnet

Sünnet

Sünnet

Sünnet

İhramdan önce güzel koku sürünmek

Sünnet

Sünnet

Sünnet

Sünnet

İfrad ve Kıran haccı yapanların kudüm tavafı yapmaları

Sünnet

Sünnet

Vacip

Sünnet

Tavafa niyet etmek

Şart

Sünnet

Vacip

Sünnet

Tavafa Hacer-i Esved’den başlamak

Vacip

Şart

Vacip

Şart

Teyamün

Vacip

Şart

Şart

Şart

Gücü yetenin tavafı yürüyerek yapmaları

Vacip

Sünnet

Vacip

Şart

Tavaf yaparken abdestli olmak,  cünüp veya âdetli olmamak

 

Vacip

 

Şart

Şart

Şart

Tavafı yaparken, beden, elbise ve metafın temiz olması

Sünnet

Şart

Şart

Şart

Tavafı Hatim’in dışından yapmak

Vacip

Şart

Şart

Şart

Tavafı Mescid-i Haram içinde yapmak

Şart

Şart

Şart

Şart

Tavafı yedi(7) şavta tamamlamak

Vacip

Şart

Şart

Şart

Tavafın şavtlarını peş peşe yapmak

Sünnet

Sünnet

Vacip

Vacip

Tavaf esnasında avret yerlerini örtmek

Vacip

Şart

Şart

Şart

Tavaf namazı kılmak

Vacip

Sünnet

Vacip

Sünnet

Umre tavafı

Rükün

Rükün

Rükün

Rükün

Hac ve umrenin sa’yi

Vacip

Rükün

Rükün

Rükün

Sa’yin tavaftan sonra yapılması

Vacip

Şart

Vacip

Şart

Sa’ye niyet etmek

Vacip

Şart

Şart

Şart

Sa’ye Safa’dan başlayıp Merve’de bitirmek

Vacip

Şart

Şart

Şart

Gücü yetenin sa’yi yürüyerek yapması

Vacip

Sünnet

Vacip

Şart

Sa’yi yedi şavta tamamlamak

Vacip

Şart

Şart

Şart

Sa’yin şavtlarını peş peşe yapmak

Sünnet

Sünnet

Şart

Şart

Umreden çıkmak için saçları kısaltmak veya tıraş etmek

Vacip

Rükün

Vacip

Vacip

Arefe gecesini Mina’da geçirmek

Sünnet

Sünnet

Sünnet

Sünnet

Arafat Vakfesi

Rükün

Rükün

Rükün

Rükün

 

 

 

 

Arafat vakfesinin zamanı

Arefe günü zevalden sonra bayra-

mın›n 1. günü fecr-i

sadığa kadar

Arefe günü zevalden sonra bayra-

mın 1. günü fecr-i sadığa kadar

Arefe günü zevalden sonra bayra-

mın 1. günü fecr-i sadığa kadar

Arefe günü zevalden sonra bayra-

mın 1. günü fecr-i sadığa kadar

Arafat’ta gün batımına kadar beklemek

Vacip

Sünnet

Vacip

Sünnet

Müzdelife’de akşam ve yatsı namazlarını yatsı vaktinde birleştirerek kılmak

Vacip

Sünnet

Sünnet

Sünnet

Müzdelife vakfesi

Vacip

Vacip

Vacip

Vacip 

Cemrelere taş atmak

Vacip

Vacip

Vacip

Vacip 

Hacda tıraş olmak veya saçları kısaltmak

Vacip

Rükün

Vacip

Vacip

Tıraş edilecek veya kısaltılacak saçın miktarı

 

En az dörtte biri

En az üç tel

Tamamı

Tamamı

Cemrelere taş atma, kurban kesme ve tıraş olma arasındaki tertibe /sıraya uymak

Sünnet (Ebû

 Hanîfe’ye göre vacip)

Sünnet

Sünnet

Sünnet

 

 

Ziyaret tavafı

Tavafın ilk dört şavtı rükün, son

üç şavtı vacip

Rükün

Rükün

Rükün

Ziyaret tavafının bayramın ilk üç gününde yapılması

Sünnet (Ebû 

Hanîfe:vacip)

Sünnet

Sünnet

Sünnet

Ziyaret tavafını Akabe Cemresine taş attıktan sonra yapmak

 

Sünnet

Sünnet

Vacip

Sünnet

Bayramın 2. ve 3. günün gecelerini, eğer kalacak ise 4. günün gecesini Mina’da geçermek

Sünnet

Vacip

Vacip

Vacip 

Veda tavafı

Vacip

Vacip

Sünnet

Vacip

 

Kurban bayramı günlerinde umre yapmak

Tahrimen mekruh

Hac görevini tamamlamak şartıyla geçerli

Geçersiz

 

Kerahetsiz geçerli

Küçük, orta ve büyük cemrelere sırasıyla taş atmak

Sünnet

Vacip

Vacip

Vacip 

Teşrik tekbirleri

Vacip

Sünnet

Mendup

Sünnet

En faziletli hac

Kıran

İfrad

İfrad

Temeddü

Say

Asli vacip

Rükün

Rükün

Rükün

 

Müzdelife vakfesinin başlangıcı

Fecr-i sadıkla başlar

Gece yarısıyla başlar

Akşam güneş batımıyla başlar

Gece yarısıyla başlar

Müzdelife vakfesinin bitiş

zamanı

Güneş doğunca biter

Güneş doğunca biter

Güneş doğunca biter

Güneş doğunca biter

Kudüm tavafı (İfrat haccı yapanlar için)

Sünnet

Sünnet

Vacip

Sünnet

Tertip(taşlama, kurban ve tıraş sırası)

Vacip (imameyn: sünnet)

Sünnet

Sünnet

Sünnet