Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

49-Araplarda Şiirin Ve Şairliğin Önemi

ARAPLARDA ŞİİRİN ve ŞAİRLİĞİN ÖNEMİ 

941-Hz. Peygamberin beğendiği müşrik şairler kimlerdir?

&Şair Lebid         

&Ümeyye bin Ebüssalt

&Yahudi şair Kaab bin Eşref

942-Hz. Peygamberimiz “Şiiri iman etmiş, fakat kalbi küfürden kurtulamamış “ dediği müşrik şair kimdir?

&İslam dönemine yetişen ve fakat müslüman olmayan Ümeyye bin Ebussalt

943-Kureyş Müşriklerini Hz. Muhammed’ e karşı şiirleriyle tahrik eden şair kimdir?

&Ka’b b. Eşref

944-İslam aleyhine şiirler yazarak fitne çıkaran ve sahabe tarafından öldürülen şahıs kimdir?

&Ka’b bin Eşref

945-Bedir savaşında esir alınmış müşrik bir şair bir daha Müslümanlar ve İslam dini aleyhine şiirler yazmamak şartıyla serbest bırakılmıştı. Ama Uhut savaşı öncesinde basının, medyanın, şairlerin önemini bilen Mekke müşrik devleti köle olan bu şairi fikren devlete bağlı olduğu için dili ve kalemi satın alınarak devlet rejimini müdafaa nutukları attırdı. Mekke müşrik devletinin zorlaması ile yine İslam’ın aleyhine şiirler yazdırtılan bu şair kimdir?

&Ebu İzzet

946-Müslüman şairler kimlerdir?

&Hassan bin Sabit             &Kaab bin Malik

&Abdullah bin Revaha      &Kaab bin Züheyr

947-Söylediği şiirle müşrik ve Yahudi şairlere cevap vermiş, onların propagandasına karşılık vermiştir. Şiirleri peygamberimiz tarafından övülmüştür. Bu şair kimdir?

&Hassan b. Sabit

948-Rasulüllah’in şairinin ismi nedir?

&Hassan Bin Sabit.

949-Ka’b, Hz Peygamberi öven kasidesinin bir bölümünde şöyle diyordu: “Peygamber dünyayı aydınlatan bir şuledir. Şirki kesip atmak için çekilmiş Allah kılıçlarından biridir.” Bu kaside ne diye isimlendirilir?

&Kaside-i Bürde

950-Başlangıçta Rasulüllah (s.a.v.)’in aleyhinde hicivler yazdı. Ünlü şair Rasulüllah’a gelip müsülüman oldu. ‘’Kaside-i Bürde’’ diğer adıyla “Banet Suad“ adındaki şiiri okur. Peygamber son derece duygulanır ve hırkasını çıkarıp şaire hediye eder. Künyesi Ebül Mudarreb’dır. 645 yılında Şam’da vefat etmiştir. Kimdir bu şaiir?

&Ka’b bin Züheyr

951-Mukaddes emanetler arasında yer alan ve bugün İstanbul’da topkapı sarayı müzesinde muhafaza edilmekte olan  “Hırka i Saadet“ kimden kalmaktadır?

&Kaab bin Züheyr

952-Meşhur hatiplerdendir. Ukaz panayırında yaptığı konuşma, uzun yıllar akıllarda iz bırakmıştır. Peygamberimizin de gençliğinde dinlediği konuşmasında putları ve onlara tapmayı eleştiren bu kişi kimdir?

&Kuss b. Saide