Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

48-Rasulüllah’ın Eğitim Ve Öğretime Verdiği Önem

RASULÜLLAH’IN EĞİTİM VE ÖĞRETİME VERDİĞİ ÖNEM

929-Her sınıf ve kademedeki insanların düşünce ve davranışlarında yanlışı değil doğruyu, zararlıyı değil faydalıyı, zulmü değil adaleti, kötüyü değil iyiyi seçip, uygun vasıtalarla, ameli meleke kazandırmaya ne denir?

&Eğitim

930-Bedir savaşında, müslümanların eline esir düşen  müşrik askerlerden okur-yazar olup da kurtuluş fidyesi verecek parası olmayanlar, kaç müslüman çocuğuna yazı öğretmek suretiyle serbest bırakılmışlardır?

&On(10) müslüman çocuğuna, Zeyd bin Sabit gibi

931-Hz. Peygamber zamanında eğitim-öğretim hakkında ne gibi bir gelişme olmuştur?

&Saad bin ebi Vakkas; kızına yazı öğretmiştir

&Hz. Aişe ve Ümmü Seleme;  müslüman kadınları eğitmiştir

&Zeyd bin Sabit; Hz. Peygamberin emriyle yabancı dil öğrenmiştir

&Kurtuluş fityesi olarak 10 çocuğa okuma yazma öğretilmiştir

&Şifa hatun Hz. Hafsa’ya yazı öğretmiştir.

932-Peygamberimizin kâtipleri arasında en çok öne çıkan, Bu zatın çok zeki olup Bedir’de 10 çocuğa okuma yazma öğretme karşılığı serbest kalan Müşriklerin birinden okuma yazma öğrenen, Efendimizin emri üzerine 15 günde İbraniceyi, 17 günde de Süryaniceyi öğrenen sahabe kimdir?

&Zeyd bin Sabit

933-Risaletin ilk yıllarında Müslümanların eğitim ve davet üssü olarak kullandıkları, şehrin biraz dışında fakat şehri gözetlemeye müsait bir konumda olan ev ve İslamı tebliğ etmek için kimin evini ikametgâh olarak kullanmışlardı?

&Erkam b. Erkam’ın

934-Açık dâvetin başlamasından sonra, halkla daha kolay temas edebilmek için Rasûlullah (s.a.v), kendi evinden, Safâ ile Merve arasında işlek bir yerde bulunan “Erkam”ın evine taşındı. Birçok kimse bu evde İslâm’la şereflendiği için bu eve ne denildi?

&Dâr-ı İslâm

935-İslam’ın ilk müslümanları hep onun evinde dinle tanıştılar. Daha müslümanlar 40 olmadan gizli toplantı ve ibadetlerini onun evinde yaptılar. İslam onun evinde anlatılmaya, tebliğ edilmeye başlandı. Müslümanlar ve İslam tarihi için istisna bir yere sahip olan eviyle anılan bu misafirperver sahabe kimdir?

&Erkam Bin Erkam (r.a.)

936-Vahyin Hz. Muhammed(s.a.v)’in ruhsal ve bireysel eğitimi sırasında “en etkili okuma” için belirlediği zaman dilimi hangisidir?

&Gece

937-Kadınlardan Hz. Hafsa, Ümmü Gülsüm binti Ukbe, Kerime binti Mikdad yazı biliyorlar. Hz. Aişe ve Ümmü Seleme okuyor fakat yazamıyorlardı. İslamiyet’in zuhurunda, Mekke’de yazı bilenlerin sayısının kaç kişi olduğu rivayet edilmiştir?

&17

938-Asr-ı Saadette öğretim yerleri nerelerdir?

&Mescid:Namaz kılmanın yanı sıra cemaate ayeti kerimleri okuyup öğrenme ve öğretme ve dini bilgiler sunulma yeridir.

&Suffa:Yurtta kalanlar daha ziyade fakir Mekkeli göçmenler (muhacir) ve uzak yerlerden gelen misafir öğrencilerdi.

&Darul-Kurra:Suffenin öğretim için yetersiz kalması üzerine Medinede bazı evlerde Darul-Kurra denilen okullar açılmıştır.

&Küttab:Küçük çocuklara okuma-yazma öğretilen yer. İlkokul.

939-Hz. Muhammed ilk Müslümanların sağlık ihtiyaçlarını bilimsel olarak çözmek için kimi İran’a (Cündişapûr medresesine)  tıp öğrenmesi için göndermiştir?

&Teyzesinin kocası Haris bin Kelede’yi

940-Peygamberimizin eğitim ve öğretimde kullandığı yöntemler nelerdir?

&Anlatim yöntemi, soru-cevap yöntemi, Örnek olay yöntemi, tartışma yöntemi ve yaparak, yaşayarak öğrenme-öğretme metodu.