Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

48-Kuran-ı Kerim’de Olan İşaretler

KUR’AN-I KERİM’DE OLAN İŞARETLER 

349-Aşağıdaki şekil ne anlamına gelir?

&Sûre başlarında bulunur. İçinde sûrenin adı, âyet sayısı ve nerede nâzil olduğu yazılıdır. 

350- الجزء  Bu işaret ne anlamına gelmektedir?

&Bu şekil, cüz başlarını belirtmek için kullanılır. 20 sayfaya bir cüz denir. Her 20 sayfada bulunur. 

351- الحزب Bu işaret ne anlamına gelmektedir?

&Her cüz 4 hizbe ayrılır. Her cüzün ¼’ünde bu şekil içerisinde yazılmış olarak görürüz. 

352-Kur’an-ı Kerim’de yaklaşık her beş sahifeden oluşan bölümlere ne ad verilir?

&Hizb(26 sayfa olan 30. cüzde de 4 hizb vardır) 

353- سجدة Bu işaret ne anlamına gelmektedir?

&Kur’an-ı Kerîm’de 14 yerde secde âyeti vardır. Bu ayetleri belirtmek için yine aynı şekil o ayet hizâsına konur. 

354- مد – مَدْ Bu işaret ne anlamına gelmektedir?

&Med işaretidir. Bu işaret hangi harfin altında bulunuyorsa o harf uzatılır. 

355- قصر – قَصْرٌ Bu işaret ne anlamına gelmektedir?

&Kasr işaretidir. Hangi harfin altında bulunuyorsa, o harf kısa okunur. 

356- الوصل Bu işaret ne anlamına gelmektedir?

&Vasl işareti anlamındadır. Vasl hemzeleri üzerine konur. Bu hemzeler okunmaz. 

357- قطع Bu işaret ne anlamına gelmektedir?

&Katı’ işaretidir.  Vasl edilmemesi, yani muhakkak okunması gereken hemzelerin altına konur.  

358- ن Bu işaret ne anlamına gelmektedir?

&Vasıl nûnu anlamındadır. Sonu tenvinli kelimelerden bir sonraki kelimeye geçişi sağlar. 

359-Kur’an-ı Kerîm’de geçen ‘’س’’ işareti ne anlamına gelmektedir?

&Kur’an-ı Kerîm’de ص harfiyle yazıldığı halde س gibi ince okunması gereken yerlerde kullanılır. 

360-Araf Suresi’nin 69. ayetinde geçen     بَصْطَةً , Bakara Suresi’nin 245. ayetinde geçen يَبْصُطُ    kelimelerindeki ص  “sad” harfi nasıl okunur?  

&س “Sin” şeklinde okunur. 

361-Tur suresi 37. ayette geçen  الْمُصَيْطِرُونَ buradaki ص ‘’sad’’ nasıl okunur?

&Hem ص (اَلْمُصَيْطِرُونَ) hem de س (اَلْمُسَيْطِرُونَ) ile okunur. 

362-Ğaşiye suresi 22. ayette بِمُصَيْطِرٍ  geçen ص  ‘’sad’’ nasıl okunmalıdır?

&ص  şeklinde okunur.