Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

48-Hacla İlgili Karma Sorular

HACLA İLGİLİ KARMA SORULAR

318-Hacca gitmemiş bir kimse, başkasının yerine bedel olarak hacca gidebilir mi?

&Hacca bedel(vekil) gönderecek kimse, haccın  nasıl  yapılacağını  bilen  ve  hac  yapabilecek nitelikleri  taşıyan,  bulûğ  çağına  erişmiş,  akıllı, tercihen  daha  önce  hac  yapmış  Müslüman  bir kimseyi hac yapmak üzere vekil tayin eder. Bununla birlikte, daha önce hac yapmamış kişi de, vekil olarak hacca gönderilebilir. Ayrıca, ölü ya da hayatta olsun başkası adına nafile hac yapılarak sevabı bunlara bağışlanabilir. Başkası adına yapılacak nafile hac için, vekilin ehil olması ve adına haccettiği kimse için niyet edip ihrama girmesi yeterlidir.

319-Hayız ve nifas olan kadın bu haliyle ziyaret tavafı yapabilir. Bu durumda ceza kurbanı kesmesi gerekir. Bu görüş kime göre geçerlidir?

&Hanefîler’e

320-Hac ve umre menâsikinde kadınların durumları nelerdir?

&İhramlı iken ayakkabı, mest, çizme ve her türlü giyim eşyası giyebilirler. Başlarını örterler, sadece yüzlerini örtmezler.

&Telbiye, tekbir ve dua yaparken, seslerini fazla yükseltmezler.

&Tavafta ıztıbâ‘ ve remel, sa‘yde ise hervele yapmazlar.

&İhramdan çıkmak için saçlarını tıraş etmezler, uçlarından biraz keserler.

&Erkekler arasında sıkışmamak için Hacerülesved’i uzaktan istilâm ederler.

&Hacdan sonra aybaşı veya loğusa iken Mekke’den ayrılırlarsa vedâ tavafı sâkıt olur.

&Hayız ve nifas olan kadın bütün menasikleri yapar. Durum devam ederse ziyaret tavafını eyyâm-ı nahrdan sonra yapabilir. Vedâ tavafını terketmekle kendilerine ceza gerekmez.

321-Hacda iken adet gören kadınlar ne yaparlar?

&Adetliyken ihrama giren veya ihrama girdikten sonra adet görmeye başlayan kadınlar, tavafın dışında haccın bütün menasikini yerine getirebilirler.  Ancak  tavaf  edemezler.  Bu  durumda olan  kadınlar  ifrad  haccına  niyet  ederler. 

322-Hacda adet gören kadınlar daha önce kıran veya temettü’ haccına niyet edip de, Arafat’a çıkma vaktine kadar umrelerini tamamlama  imkânı  bulamamış   iseler ne yapmaları gerekir?

&Haclarını  ifrad haccı olarak tamamlamaya niyet ederler. Ziyaret tavafı  dışında  diğer  görevlerini  yerine  getirirler ve temizlendikten sonra ziyaret tavaflarını yaparlar.

323-Ziyaret  tavafını  yaptıktan  sonra  adet  gören kadınlar, ülkelerine dönmeden önce, vacip olan veda  tavafını  yapacak  imkân  bulamazlarsa ne yapmaları gerekir?

&Bu tavafı terk ederler. Bundan dolayı bir şey gerekmez.

324-Adetliyken ihrama girecek ve ihrama girdikten sonra adetleri bitmeden Arafat’a çıkmak durumunda  kalacak  hanımlar,  ihrama  girerken  hangi hacca niyet etmelidirler?

&İfrad haccına

325-“İhramlı kimsenin evlenmesi veya evlendirilmesinde herhangi bir sakınca yoktur” görüşü kime aittir?

&İmam Ebu Hanife ve İmameyn

326-Âdeti geciktirmek için hacda ilâç kullanmanın hükmü nedir?

&Kadınların, bazı  yan  etkileri  bulunduğu  için adet geciktirici ilaçlar kullanmak yerine, ziyaret tavafı dışında diğer görevlerini yerine getirip, temizlendikten sonra ziyaret tavaflarını yapmaları uygun olur. Ancak, temizleninceye kadar Mekke’de  kalma  imkânı  bulunmayanların,  bu  ilâcı kullanmalarında sakınca yoktur.

328-Hac yerine fakirlere sadaka verilebilir mi?

&Kişi kendisine farz olan hac ibadetini yerine getirmekle   yükümlüdür;   fakirlere   sadaka   vermekle  bu  sorumluluktan  kurtulmaz.  Bu  itibarla hac yerine sadaka veren kişi hac ibadetini yerine getirmiş olmaz. Ancak bir defa hacca gidip farz olan haccını ifa eden ki şinin, nafile olarak hacca gitmek yerine, muhtaçlara sadaka vermesi daha uygundur.

329-Allah’ın emri ile Hz. İbrâhim ve oğlu Hz. İsmâil tarafından Mekke’de yapılmıştır. İnşaat tamamlandıktan sonra, Cibrîl (a.s) tavafın ve haccın nasıl yapılacağını fiilen göstermiş; Hz. İsmâil de bunu Hicaz halkına öğretmiştir. Hz. İbrâhim’den sonra müşrikler tarafından haccın zamanı ve eda edilişi üzerinde yapılan tahrif ve değişiklikler hangi peygamber zamanında tekrar aslî haline dönmüştür?

&Hz. Muhammed                             

330-Hz. Peygamber hangi haccında İslâmî haccın nasıl yapılacağını amelî olarak göstermiş, hataları düzeltmiş ve “Hac menâsikini benden alın, benden gördüğünüz gibi yapın” diye buyurmuştur.

&Vada haccında

331-İslâmiyet’in beş esasından biri olan hac, hicretin kaçıncı yılında farz kılınmıştır?

&IX (9.) – 631

332-Hz. Peygamber farz olan haccını hicretin kaçıncı yılında gerçekleştirdi?

&10.

333-Peygamberimiz kaç hac kaç umre yapmıştır?

&1 hac 4 umre

334-Farklı rivayetler olmakla birlikte Hz. Peygamberimiz (s.a.v) ömründe dört (4) umre yaptığı bilinmektedir. Bunları hangi zamanlarda yapmıştır?

&I.  Hudeybiye umresi

&II. Mekke fethi günü ifa edilen umre

&III.Huneyn ve Tâif seferini müteakip gerçekleştirilen umre

&IV.Vedâ haccı sırasında ifa edilen umre

335-Hz. Ebû Bekir hicretin kaçıncı yılında hac emîri olarak tayin edilerek haccın esaslarını uygulamalı olarak insanlara gösterdi?

&9.

336-Suudi Arabistan’da kaç yılında hangi tüneldeki faciada 1426 kişi ezilerek ölmüştü?

&1990 yılında, El-Muaysem

337-Türkiye’de isteyen her kişi veya kurum hac seyahati düzenleyebilirdi, ancak hangi tarihten itiberen hac işini Diyanet İşleri Başkanlığı organize etmeye başlamıştır?

&1979

338-Her ülkenin nüfusuna göre hacı kafilesi için Suudi Arabistan tarafından hangi tarihte hac kontenjan sınırını ilan etti?

&1988

339-Seyahat acenteleri hangi yıldan itibaren Diyanet İşleri Başkanlığının gözetim ve denetim altında hac organizasyonuna iştirak etmektedirler?

&1988

340-Diyanet İşleri Başkanlığı hangi yıldan itibaren umre organizasyonu düzenlemeye başlamıştır?

&1984

341-Cumhuriyet döneminde kaç yılına kadar hacca yolculuk yapılmadı, ne zaman serbest bırakıldı?

&1947’lere kadar Türkiye’den hacca resmen izin çıkmadı. 1948’de döviz yokluğu bahanesiyle hac yine yasaklandı, ancak 1949’da serbestçe hac izni çıktı. O yasaklı yıllarda Rusya dahi hacılarına yasak koymamıştı. Birde 12 Mart 1972 döneminde de hacılar Mekke’ye gidememişlerdi.

342-Suudi Arabistan’da Türk Hac Organizasyonu başkanı kimdir?

&Diyanet İşleri Başkanı

343-Bakanlıklar arası hac ve umre kuruluna hangi kurum başkanlık eder?

&Diyanet İşleri Başkanı

344-Türkiye’de hac sempozyumu ilk defa nerede ve hangi tarihte yapılmıştır?

&2006 yılında İstanbul’da

 

345-Suudi Arabistan Krallığı, İslam ülkeleri dışişleri bakanları tarafından nerede ve kaç yılında alınan karar gereğince hac kotası uygulamaktadır?

&Amman, 1987 

346-Bakanlıklardan hangisi “Bakanlıklar Arası Hac Ve Umre Kurulu” üyesidir?

&Maliye, Sağlık ve İçişleri Bakanlığı

347-Diyanet İşleri Başkanlığı hangi yıldan itibaren umre organizasyonu düzenlemeye başlamıştır?

&1984

348-Suudi Arabistan’da ülkemiz hac organizasyonu ile ilgili olarak oluşturulan hac idare merkezi başkanlığı görevini kim yapar?

&Hac Dairesi Başkanı

349-En uzak mikat yeri neresidir?

&Cidde istikametinde bulunan Hudeybiye’ dir,

350-En yakın mikat yeri neresidir?

&Medine istikametinde olan Tenim’dir

351-Medine’deki ziyaret yerleri nerelerdir?

&Kuba mescidi   &Cuma mescidi  &Iki kıbleli mescid

&Yedi mescidler &Cennet-ül Baki  &Uhud Sehitleri

351-Mekke’deki ziyaret yerleri nerelerdir?

&Mekke kabristanı                     

&Hira-Nurdağı

&Sevr mağarası                          

&Cebel-i Ebi Kubeys               

&Peygamberimizin doğduğu ev

&Cin mescidi               

352-Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

Kâbe (Beytü’l-harâm), Mekke şehri (Harem), Harem (Saygıya lâyık), Hacda sembolik davranışlara (Menâsik), Sembolik davranışların her biri (Nüsük), Kâbe’yi çevreleyen mescid (Mescidü’lharâm)

&Hepsi doğru

353-İbadetler anlam ve amaç yönüyle, öncelikle bireysel ve kişisel fenomenler oldukları için, kural olarak niyâbet ve vekâlet kabul etmezler. Ancak niyâbete izin verilen bir ibadet vardır o ibadet hangisidir?

&Hacc

354-Haccın farz oluşunun şartları nelerdir?

&Müslüman, akıllı, büluğ, özgür, sağlıklı, imkân, güvenlik, kadının güvenliği, iddet.

355-Haccın müstakil vacipleri 5 tanedir. Bunlar nelerdir?

&Şeytan taşlamak       &Saç traşı        

&Say                              &Müzdelife vakfesi      

&Veda tavafı

356-Haccın müstakil sünnetleri nelerdir?

&Kudüm tavafı                   

&Mekke Arafat Mina hutbeleri

&Arafe gecesi Mina’da gecelemek

&Bayram gecesi Müzdelife’de gecelemek

&Bayram günleri Mina’da kalmak

357-İçenin niyetine göre şifa olan, Hz. Hacer ve Hz. İsmail’in susuz kaldıklarında ortaya çıkan, hacıların geri dönerken hediye olarak getirdikleri zemzem suyuna hangi anlamlar verilmiştir?

&Allah (c.c.)’ın Hz. İsmail’i suya kandırması nedeni ile “Sakıyullahı İsmail”, inananlara fayda verdiği için “Saibe”, sıhhat ve berekete sebep olduğu için “Meymune”, yemeğin yerini tuttuğu için “Kafiye”, içenler rahatlık ve afiyet bulduğu için “Afiye” denilmiştir. Doya doya içenlerin cehennem azabından kurtulacakları müjdesinden dolayı ‘’Büşra’’ isimleri verilmiştir.

358-İlk telbiye getirenler hangi varlıklardır?

Meleklerdir(Beytullah’ı ilk tavaf edenler de meleklerdir)

 359-Kâbe’yi Muazzama beş defa yapılmıştır. Kimler yapmışlardır?

&1-Melekler           &2-Adem(a.s)      

&3-İbrahim(a.s)   &4-Kureyşliler    

&5-Abdullah ibni zubeyr 

360-Safa ve Merve arasında ilk sa’yeden kimdir?

&Hazret-i Hacer’dir.

361-Kabr-i saâdete karşı secde kesinlikle haramdır; ibadet kastıyla yapılırsa hükmü ne olur?

&Küfür olur 

362-Resûlullah’a hayatta iken nasıl hürmet ve tâzim gerekli ise, vefatından sonra da aynı şekilde gereklidir. Bu sebeple Hz. Peygamber ziyaret edilirken bağırarak selâm verilmez, yanında yüksek sesle dua edilmez, saygısız ve edebe uymayan davranışlarda bulunulmaz. Hücre-i saâdetin duvarına kadar sokulunmaz, duvarlarına el sürülüp öpülmez, etrafı tavaf edilmez, karşısında eğilinmez. Bu tür davranışların hükmü nedir?

&Mekruhtur ve çirkin bid‘atlardır.

363-Ölü adına hac yapılabilir mi?

&Üzerine hac farz olup da, bunu yerine getiremeden ölen kişi, vasiyet etmişse, vasiyetinin yerine  getirilmesi  gerekir.  Vasiyet  etmemişse,  varisleri isterlerse onun adına hac yapabilirler ki bu borç ödenmeye daha layıktır.