KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

47-Veda Haccı

VEDA HACCI

916-Veda haccı ne zaman olmuştur?

&Hicretin 10. yılı. 10 Şubat Miladi 632.

917-Veda hutbesinin en önemli özelliği nedir?

&Hukuk-ı Beşer Beyannamesi: İnsan hakları evrensel Beyannamesinden” çok önce insan haklarını koruyucu hükümler getirmesidir.

918-Hz. Peygamber kaç kere hac yapmıştır ve hangi yılda yapmıştır?

&Hicri 10. yılda, ömründe bir defa hac yapmıştır.

919-Peygamberimiz, hicretin 9. yılında hac mevsimi gelince hacca gitmek için toplanan 300 kişilik topluluğa kimi hac emiri olarak görevlendirdi? Arkasından kimi gönderdi?

&Hz. Ebu Bekir, Hz. Ali’yi gönderdi. (Hz. Ali Hac vazifesinin nasıl yapılacağını açıklayarak şunları tebliğ etti: Puta tapanların hac etmesi ve Kâbe’nin çıplak olarak tavaf edilmesi yasaklanmıştır.)

920-Veda hutbesi bir yerde mi okunmuştur?

&Veda Hutbesi her ne kadar tek bir hutbe imiş gibi kabul edilmekteyse de, gerçekte bu hutbe, Arafat’ta, Mina’da ve bir gün sonra yine Mina’da olmak üzere, arafe günü ile bayramın birinci ve ikinci günlerinde parça parça irad edilmiştir.

921-Hz. Peygamber Arafattaki konuşmasına başlamadan önce, Cerir bin Abdullah vasıtasıyla sükûneti sağladı, Rabia bin Ümeyye gibi sesi gür münadiler görevlendirdi. Hz. Peygamberin (Hicri; 9 zilhicce 10 – Miladi; 6 Mart) 632 cuma günü, değişik rivayetlere göre sayıları 100.000 – 114.000 – 124.000 – 140.000 arası topluluğa Arafat’ta irad ettiği hutbede ve sahabilerle vedalaşma ifadelerine yer verdiği için  bu duruma ne ad verilir?

&Veda hutbesi

922-Hz. Peygamberin veda hutbesi ana hatlarıyla nelerden bahsetmektedir?

&Tevhidden                        

&Allah’a iteatin gerekliliğinden

&Emanete riayetin öneminden      

&Can, mal ve ırz emniyetinden

&Kan davalarının kaldırılmasından              

&Nesih usulünün kaldırıldığından

&Müminlerin kardeş olduğundan  

&Mirasla ilgili hükümlere yer verildiğinden

&Eşlerin birbirlerinde hakları olduğundan

&Ribanın(faizin) yasaklanmasından

&Müminlerin iç çekişmelerden ve birbirine düşmekten sakındırılmasından

&Sidane ve sikaye dışındaki kurumların lağv edildiğinden

&İslâmiyet’ten önceki bütün cahiliye geleneklerinin kaldırldığından

&Bütün insanların eşit olduğundan

&Kadın-ekeğin zinadan sakınmasından

&Hizmetçilere iyi davranılmasından

923-Peygamberimiz veda hutbesini nerede okumuştur?

&Arafat’ta

924-Peygamberimizin yaptığı bu son hacca ne denir?

&Veda haccı

925-Mâide suresinin 3. ayetiyle Peygamberimiz neyi anladı?

&Ahiret yolculuğunun yaklaştığını, bundan sonra hac edemeyeceğini.

926-Peygamberimiz, Veda hutbesinde ashabına: “Dininizi size tebliğ ettim mi? dediğinde, Ashabın: “Evet tebliğ ettin” demesi üzerine şahadet parmağını göğe kaldırarak hangi cümleleri söyledi?

&Şahid ol yâ Rab, Şahid ol yâ Rab, Şahid ol yâ Rab.

927-Peygamberimiz veda hutbesinde kimin ribasını (Faiz) kaldırdı?

&Hz. Abbas(Tefsîr âlimlerinin şâhı, ilk müfessir)

928-Abdullah bin Abbas hangi unvanla anılır?

&Hibrül-Ümmet(Ümmet Bilgini) diye anılır.