KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

47-Umre

UMRE

305-İhrama girerek tavaf ve sa‘y yaptıktan sonra tıraş olup ihramdan çıkmaktan ibarettir. Neyin tanımı yapılmıştır?

&Umre

306-Hanefî ve Mâlikîler’e göre müslüma-nın ömründe bir defa UMRE yapmasının hükmü nedir?

&Müekked sünnet            

307-Şâfiî ve Hanbelîler’e göre müslüma-nın ömründe bir defa UMRE yapmasının hükmü nedir?

&Farz    

308-Umrenin farzları ihram ve tavaf olmak üzere ikidir. Bunlardan ihram şart, tavaf ise rükündür. Bu görüş hangi mezhebe aittir?

&Hanefî               

309-Umrenin farzları yani rükünleri ihram, tavaf, sa‘y ve tıraş olmaktır. Bu görüş hangi mezheplere aittir?

&Hambeli ve Şafii

310-Umrenin farzları yani rükünleri ihram, tavaf ve say’dır. Tıraş olmak ise vaciptir. Bu görüş hangi mezhebe aittir?

&Maliki                 

311-Umre için belirli bir zaman yoktur, her zaman yapılabilir. Ramazanda yapılması mendup ve daha faziletlidir. Ancak teşrîk günleri” denilen yılda beş gün yani arefe günü sabahından bayramın 4. günü güneş batıncaya kadarki süre içinde umre yapmak, tahrîmen mekruhtur. Bu görüş kime aittir?

&Hanefî mezhebine

312-Haccetmeyen kişilerin teşrîk günleri dahil her zaman umre yapmaları, kerâhetsiz câiz görülmüştür. Bu görüş kimlere aittir?

&Maliki, Şafii, Hambeli

311-Haccedenler, bayramın 4. günü güneş batıncaya kadar umre yapamazlar. Bu görüş hangi mezhebe aittir?

&Mâlikîler

313-Haccedenler vedâ tavafı dışında haccın bütün menâsiki tamamlamadıkça umre yapamazlar. Bu görüş hangi mezhebe aittir?

&Şâfiîler

314-Bulunulan yere göre mîkat sınırında veya Harem bölgesi dışında usulüne göre ihrama girilir. Harem-i şerif’e gelince niyet edilerek umre tavafı yapılır. Tavaf namazı kıldıktan sonra, niyet edilip Safâ ile Merve arasında umrenin sa‘yi yapılır. Sonra, uygun bir yerde saçlar dipten tıraş edilerek veya kısaltılarak ihramdan çıkılır. Neyin tarifi yapılmıştır?

&Umrenin yapılışının

315-Belirli şartları taşıyan yükümlünün ömründe bir defa haccetmesinin hükmü nedir?

&Farzdır

316-Hayatında  bir  defa  hac yapmış olan Müslüman’ın bir daha haccetmesi gerekmez; ancak tekrar hac yaparsa yapmış olduğu hac ne olur?

&Nafile olmuş olur

317-Umre sayini abdestsiz yapana ceza gerekmez sayi geçerlidir. Neden?

&Hadesten taharet say’ın sünnetidir.