Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

46-Kelami(Mezhebi) Tefsir

KELAMİ(MEZHEBİ) TEFSİR

346-Müslümanlar arap yarımadasından çıktıktan sonra Bizans ve İran kültürleriyle karşılaştılar. Bu yeni kültür fikirlerinin yol açtığı tartışmalar müslümanlar arasında fikir ayrılıklarına neden oldu. Müslümanların kendi aralarında çıkan iç siyasi olaylar da bu ayrışmayı tetiklemiştir. Bu iç çatışmalar; şia ve haricilik gibi siyasi bölünmelerin sebebi olmuştur. Bu durumlardan dolayı ortaya çıkan tefsir ve mezheplere ne denir?

&Kelami (mezhebi) tefsirler, Kelami mezhepler

347-Kelami-Felsefi (Mezhebi-Akaidi) tefsirciler hangilerdir ve hangi fikirleri savunmuşlardır?

&Zemahşeri(Keşşaf) Mutezilenin fikirlerini

&Fahreddin er Razi(Mefatihul Ğayb) Ehlisünnet fikrini

&İbni Sînâ (428/1037)(Tam bir tefsiri yok, ancak bazı surelerin tefsiri var)

 

348-Şia içerisinden Caferiyye ve Zeydiyye kolları kendi görüşlerini desteklemek için Hz. Ali’nin hilafeti ve ehli beytin üstünlüğünü öne çıkararak yazdıkları tefsir hangisidir?

&Caferi tefsirler

349-Harici tefsirinde lafza aşırı bir bağlılık ve zahirilik görülür. İbadiye koluna mensup olan tefsir hangisidir?

&Muhammed bin ebu Yusuf İtfiyyiş (Himyanuz Zad İla Daril Mead)