Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

46-Hac Emirliği

HAC EMİRLİĞİ

911-İslam tarihinde “ilk defa”, dini esaslara uygun olarak hac vazifesi hangi yıl gerçekleşmiştir?

&Hicretin 9. yılı miladi 631

912-Tebük Seferi’nden sonra 631 yılında Hac farz kılındı. Hz. Muhammed(s.a.v) 631 yılında, 100 kadar müslümanla birlikte kimi İLK hac emiri olarak tayin etti?

&Hz. Ebu Bekir’i

913-Berae(Tevbe) suresinin başından  itibaren  nazil olan 28 ayet nelerden bahsetmektedir?

&Hem müşriklerden ve hem de müşriklerle Hz. Peygamber arasındaki genel ve özel anlaşmalardan bahseder. Bu surede yüce Allah’ın, müslümanların müşriklerle yapmış oldukları anlaşmaları tek taraflı olarak feshettiğini  ve onların, ya müslüman olmaları,  yoksa öldürüleceklerini, kendisi ve rasülü adına ihtar ve ilan ettiği bir ültimatomdur.

914-Hz. Peygamber, Berae(Tevbe) suresinin başından  itibaren  nazil olan 28 ayetin içerdiği hükümlerini, Mekke’ye gelen hacılara tebliğ etmek üzere kimi gönderdi?

&Hz. Ali’yi gönderdi

915-Hz. Ali, zilhiccenin 10. günü yani bayramın 1. günü Mina’da cemrenin yanında  toplanan insanlara  berae suresini okuduktan sonra hangi meddeleri okudu?

&Kâfirlerin cennete giremeyeceklerini

&Bu yıldan sonra artık hiç bir müşrik kimsenin  kabeyi tavaf edemeyeceğini

&Hiç kimsenin çıplak olarak kabeyi tavaf edemeyeceğini

&Süresiz anlaşmaların iptal edildiğini, bu durumda olanlara dört ay süre verildiğini

&Süreli anlaşmaların süresi sonuna kadar devam edeceğini bildirdi.