Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

46-Farz Olan Hac İçin Vekâlet Şartları

FARZ OLAN HAC İÇİN VEKÂLET ŞARTLARI

299-Farz olan hac için vekâlet şartları nelerdir?

&Adına haccedilecek kişi vefat etmiş veya yaşlılık, iyileşme ümidi olmayan hastalık, kadının birlikte yolculuk yapacağı mahreminin bulunmaması gibi sebeplerle, bizzat haccetmekten devamlı olarak âciz olmalıdır.

&Adına haccedilecek kişiye hac, önceden farz olmuş olmalıdır. Üzerine hac farz olmayan kişi adına vekâleten yapılan hac nâfile olur.

&Bedel gönderilecek kişi müslüman, akıllı, ergenlik çağına ulaşmış veya mümeyyiz olmalıdır. Buluğa ermemiş mümeyyiz çocuk, kadın bedel olarak başkası adına haccedebilir.

&Vekil, ihrama girerken sadece gönderen adına niyet etmelidir. Vekil kendisi için de niyet eder veya birkaç kişiden vekâlet alıp her biri için niyet ederse, kendi adına haccetmiş olur.

&Vekil için ücret şart koşulmamalıdır. Çünkü hac ibadettir. İbadetler ücretle değil ancak Allah’ın rızâsını kazanmak için yapılır.

&Bedel gönderilen kişinin hac masrafı, gönderen tarafından karşılanmalıdır. Başkası adına, kendi parasıyla hacceden kişi, kendisi için haccetmiş olur.

&Adına haccedilen kişi, kendisi için haccetmesini vekilden istemiş olmalıdır. İzin veya vasiyeti olmadan, bir kimse adına başkası tarafından yapılan hac ile o kimse üzerindeki hac borcu düşmez.

&Vekil, haccı bizzat kendisi yapmalıdır. Hastalık, tutuklanma gibi bir mazeretle gönderenin bilgi ve izni dışında, vekil görevi başkasına devredemez. Ancak bu konuda yetkili kılınmışsa, yerine başkasını vekil edebilir.

&Vekil, gönderenin isteğine uymalı, onun istediği haccı yapmalıdır. Gönderen çeşitlerden birini belirtmeksizin, sadece “hac yapılmasını” istemişse, ifrad haccı istemiş olduğu kabul edilir. Ancak “dilediğini yap” demiş ise dilediği yapabilir.

&Adına haccedilmesini vasiyet eden kişi, sarfedilecek paranın miktarını ve vekilin nereden gönderileceğini belirlemişse buna uymak gerekir.

&Vekil, gönderen adına yapılacak menâsiki tamamlamadıkça kendisi için umre yapmamalıdır.

&Vekil, yürüyerek değil, vasıtaya binerek haccetmelidir.

300-Aşağıdaki maddelerdeki cezalar kime aittir?

I.İradî olarak işlediği cinayetler için ödenecek fidye ve ceza kurbanlarının bedelleri

II.Gönderenin izniyle bile olsa, temettu‘ veya kırân haccı yaptığı takdirde, kırân ve temettu‘ hedyleri

&Vekile(Bedele)

301-İhsâr kurbanı kimin parasından kesilir?

&Gönderenin

302-Bedel gönderilen kişinin hac masrafı, gönderen tarafından karşılanmaz ise bedel kendi parasıyla haccederse, İzin veya vasiyeti olmasa bile haccetmiş sayılır. Yani o kimsenin üzerindeki hac borcu ödenmiş olur. Bu görüş kime aittir?

&Şâfiîler’e

303-Bedel olarak gönderilecek kişinin, daha önce haccetmiş olması efdal ise de şart değildir. Bu görüş kime aittir?

&Hanefîler’e

304-Bedel olarak gönderilecek kişinin (vekilin) daha önce haccetmiş olması gerekir. Bu görüş kimlere aittir?

&Şâfiî ve Hanbelîler’e