Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

46-Babasız Dünyaya Gelen Mucize Peygamberi ‘’Hz. İsa’’

BABASIZ DÜNYAYA GELEN MUCİZE PEYGAMBERİ ‘’HZ. İSA’’ 

232-Kendisine dört büyük kitaptan İncil verilmiş olan Peygamber Efendimiz (sav)’den bir önce gelen peygamber olup annesi İmran’ın kızı Meryem’e erkek eli değmeden ve evlenmeden dünyaya getirdiği evladı olan ve 33 yaşında iken göğe kaldırılan peygamber kimdir?

&Hz. İsa (as)

233-Hz. İsa’nın yardımcılarına ne denir?

&Havari

234-Doğduğunda konuşan peygamber kimdir?

&Hz. İsa (a.s.)

235-En çok yardımı melekler hangi peygambere yapmışlardı?

&Hz. İsa Çünkü İsâ peygamber ve annesi Hz. Meryem, Yahudilerin ciddi hücum-larına ve çirkin iftiralarına maruz kalmıştır. Kur’ân-ı Kerim’de üç yerde Hz. İsa’ya; Ruhu’l-Kudüs, yani Cebrail(a.s) tarafından kuvvet verildiği bildirilmiştir.

236-Hz İsa’nın annesi ve babasını adı nedir?

&Annesi: Meryem, Babası: Yok

237-Babasız olarak bir nefha-i kudret ile vücuda gelmiş bulunduğu için Hz. Isa (a.s.)’a verilen mümtaz unvan hangisidir?

&Nurullah

238-Hz. Meryem’in babası İmran’dan ve onun mensup olduğu aileden söz eden sure hangisidir?

&Al-i İmran

239-Hz. İsa’nın doğum tarihi ile başlayan takvim hangisidir?

&Miladi

240-Hicri Takvimin başlangıcı sayılan olay hangisidir?

&Hicret

241-Hz. İsa’nın tebliğ ettiği fakat daha sonra tahrif edilen din hangisidir?

&Hıristiyanlık

242-Doğduğunda konuşma ve körlerin gözlerini açma mucizesi hangi peygambere verilmiştir?

&Hz. İsa (as)

243-Hz. İsa(a.s) kaç yaşında iken kendisine fiilen peygamberlik verilmiştir?

&30

244-Hz. İsa’nın doğumu hangi takvimin başlangıcı sayılır?

&Miladi

245-Hz. İsa(a.s) göğe ruhen mi yoksa hem ruhen hem bedenen mi çıkmıştır?

&Cumhura (âlimlerin çoğuna) göre hem ruhen hem bedenen çıkmıştır.

246-Musa (as)’a vahyedilen ‘Öldürmeyeceksin’’ emrini daha da ileri götürerek ”kardeşine öfkelenen herkişi yargılanmayı hak edecek diyorum” diyen peygamber kimdir? 

&Hz isa 

247-Hz. İsa (as)’ın dini üzerine yaşayan, Tarsus ahalisinden olan, kendilerine Ashabı Kehf denilen, adlarına Kur’an’ı Kerim’de sure bulunan yedi genç bir de refakatçi köpekleri vardı. Rum hükümdarı olan Dekyanus’un zulmünden kurtulmak için “Neclus” adında bir dağın mağarasına saklanmışlar, hükümdarın ölmeleri için mağaranın girişini kapattırması üzerine Allah (cc)’ın yardımı ile 309 yıl uyuyan ve yine sonunda o kadar yıldan sonra uyanıp halkın içine karışarak yaşayan bu insanların isimleri nedir?

&Telmiha (Yemliha)          &Meslina

&Mekselmina                      &Mernus

&Debernus                           &Şazenuş

&Keşeftedayyuş                  &Köpekleri Kıtmir

248-Ashabı Kehf’in kaç kişi oldukları ve olayın nerede vuku’ bulduğu hususunda bilinenler nelerdir ve vaki olay neyin ispatıdır?

&Kişilerin sayısını ve olayın vuku’ bulduğu yerin neresi olduğunu ancak Allah bilir, öldükten sonra dirime mucizesine bir örnektir

249-“(Yâ Rabbî!) Sen, noksan sıfatlardan münezzehsin! Hakkım olmayan bir şeyi söylemek bana yakışmaz! Eğer onu söylemiş olsaydım, o takdirde (sen) onu muhakkak bilirdin! (Sen) benim nefsimde olanı bilirsin; fakat (ben) senin zâtında olanı bilmem! Muhakkak ki görünmeyenleri hakkıyla bilen ancak sensin!” Bu dualar hangi peygambere aittir?

&Hz Îsâ