Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

45-Sekte

SEKTE

308-Sekte ne demektir?

&Geniş anlamı ile sekte nefes almadan sesi kesmeye denir. Sesin kesilme süresi ise okuyuş tarzımıza bağlıdır. Ancak normal bir okuyuş tarzına göre bir elif miktarı kadar geçecek bir zaman, nefes almaksızın susulmasına sekte diyoruz. Bu konuları ancak bir fem-i Muhsin denilen kıraat uzmanından öğrenilerek okunmalıdır. Sekte vakıf hükmünde vakfa yakın bir keyfiyyetdir.

309-Kur’an-i Kerim’de 4 yerde sekte’nin olduğu hangi imama göredir?

&Kıraat İmamız İmamı Asım’a göre

310-Sekte yaparken ne kadar durmalıyız?

&Üç çeşit okuyuş tarzına göre (Tahkik: Ağır okuyuş; Tedvir: Orta halli okuyuş; Hadr: Hızlı okuyuş) sektenin duruş zamanı değişir.

311-Sekte kaç elif miktarı tutulmalıdır?

&Bir elif miktarı 

312-Kur’an-ı Kerîm’de Sekte yapılan yerler nerelerdir?

1- Kehf sûresinde: عِوَجًا . (سكته) . قَيِّمًا

2- Yâsin sûresinde: مِنْ مَرْقَدِنَا(سكته) هَذَا

3- Kıyâme sûresinde: وَقِيلَ مَنْ (سكته) رَاقٍ

4- Mutaffifîn sûresinde: كَلَّا بَلْ(سكته) رَانَ

313-Kehf Suresinde sekte yapılmasının sebebi nedir?

&    عِوَجًا .  قَيِّمًاBuradaki ( قَيِّمًا ) kelimesinin kendisinden önceki (عِوَجًا ) kelimesine sıfat teşkil etmediğinin gösterilmesi için sekte yapılır.  Sekte caiz ise de vakıf evladır. 

314-Kehf Suresi’ndeki عِوَجًا .  قَيِّمًا kelimesinde sekte nasıl yapılır?

&Burada sekte yaparken tenvinle yapılmaz. Aynen durur gibi tenvin düşürülür. Medd-i tabi olarak durulur. Sekte yapılır, diğer kelimeye geçilir.

315-İlk ayetiyle ikinci ayeti arasında sekte olan sure hangisidir?

&Kehf Suresi 

316-Yasin Suresinde sekte yapılmasının sebebi nedir?

&Burada sekte yapılmadığı zaman iki kelime arasında sıfat ve mevsûf ilişkisi ortaya çıkmaktadır. Sekteden önce  مَرْقَدِنَا  kelimesi ile kâfirlerin sözü bitmekte, sekteden sonraki هٰذَا kelimesi ile de mü’minlerin veya meleklerin sözleri başlamaktadır. Bu iki sözü başka başka kişilerin söylediğinin açıkça anlaşılması maksadıyla burada sekte yapılır.

317-Kıyame Suresinde sekte yapılmasının sebebi nedir?

&Mana ile alâkalıdır. مَنْ  رَاقٍ Burada sâkin nûndan sonra râ harfi geldiği için aslında idğâm-ı bilâğunne yapılmalıdır. مَرَّاقٍ  Arapça’da مَرَّاقٍ  kelimesi “çorba karıştıran, çorbacı” anlamlarına gelir. Oysa âyette okuyup üfleyerek son müdahaleyi yapacak ve böylece son nefesini vermekte olan çaresizleri kurtaracak bir kişinin olup olmadığından bahsedilmektedir.

318-Kıyame suresindeki مَنْ  رَاقٍ kelimesinde durma veya geçme konusu nasıl olmalıdır?

&Burada sekte yapmak evla, vakıf yapmak ise vakf-ı kabihtir. Vakf-ı ızdırarı olarak durulabilir. Durulursa, geriden alarak sekteyi yapıp geçmek lazımdır.

319-Mutaffifin suresinde sekte yapmanın sebebi nedir?

& بَلْ رَانَ Normalde burada idğâm-ı mütekâribeyn dediğimiz tecvîd kaidesi icrâ edilerek (بَرَّانَ) şeklinde okunması gerekecekti. Ancak böyle bir okuyuş anlam bozukluğuna sebep olacaktır. Burada iki kelimenin ayrı ayrı olduklarını ve tek kelime olmadıklarını açıklamak içindir. Arapça’da ( بَرَّانَ ) kelimesi “küpçü” anlamına gelir. Oysa âyet-i kerîmede üzeri pas bağlayan kalplerden bahsetmektedir. 

320-Mutaffifin suresinde geçen بَلْ رَانَ kelimesinde durma veya geçme konusu nasıl olmalıdır?

&Burada sekte yapmak evla, vakıf yapmak ise vakf-ı ızdırarı(zaruri) olarak caiz olabilir. Durulmuşsa geriden almak lazımdır. 

321-Vakıf ile sekte arasındaki farklar nelerdir?

&Vakıf nefeslidir, sekte nefessizdir.

&Vakıflarda süre daha uzundur, sektede daha kısadır.

&Vakıflarda tecvid kuralı neyse o uygılanır. Sekte de ise başka tecvid kuralları değil, yalnız sekte uygulanır. Yani idğam söz konusu olmaz.

322-عِوَجًا  قَيِّمًا Kehf Sûresi 1. âyetindeki sekte yapılmasaydı, hangi tecvid kuralını yapmış olacaktık?

&Sekte yapılmasaydı, ihfa yapılması gerekirdi. 

323-مَنْ  رَاقٍ Kıyame Sûresi 27. âyetindeki sekte yapılmasaydı hangi tecvid kuralını yapmış olacaktık?

&Sekte yapılmasa idi idğâm-ı bilâ gunne olacaktı. İdğam bila ğunne ile sekte çakışırsa (aynı yerde bulunursa) sekte okunur. İdğam bila ğunne terk edilir.

324- بَلْ رَانَ Mutaffifîn Sûresi 14. âyetindeki sekte yapılmasaydı hangi tecvid kuralını yapmış olacaktık?

&Sekte yapılmasaydı idgâm-ı müte-garibeyn olacaktı. İdğam mütekaribeyn ile sekte çakışırsa (aynı yerde bulunursa) sekte okunur. Mütekaribeyn terk edilir.