KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

45-Hacta Vekalet

HACDA VEKÂLET

294-Aşağıdaki anlatılanlardan hangileri doğrudur?

I.Namaz, oruç, itikâf gibi sadece bedenle yapılan ibadetlerde vekâlet mutlak olarak câiz değildir.

II.Zekât, kurban, sadaka gibi yalnız mal ile yapılan ibadetlerde vekâlet,mutlak olarak câizdir.

III.Hac ibadetin de yükümlünün bizzat edadan aczi halinde (ölüm, yolculuk, hastalık, yaşlılık vb.) vekâlet câizdir.

&Hepsi

295-Üzerine hac farz olduğu halde, haccetmeden vefat eden kişinin, bu konuda vasiyeti olmasa ve mirasının üçte biri hac masrafını karşılamasa bile, mirasçılar mirasın tamamı ile onun adına haccetmek veya ettirmekle yükümlüdür. Bu görüş kime aittir?

&Şâfiîler’e

296-Üzerine hac farz olduğu halde, haccetmeden vefat eden kişinin, bu konuda vasiyeti olursa mirasın üçte biri ile bedel gönderilir. Göndermezlerse mirasçılar sorumludur. Ölenin vasiyeti olmasa veya mirasın üçte biri bedel göndermeye yetmese bile, mirasçılar masrafını kendileri karşılayarak onun adına hacceder veya ettirirlerse, yükümlünün hac borcu ödenmiş olur. Bu görüş kime aittir?

&Hanefîler’e

297-Kendisine hac farz olduğu yıl, hac için yola çıkan fakat haccedemeden vefat eden kişinin yerine gönderilecek bedel bu kişinin memleketinden olmalıdır. Bu görüş kime aittir?

&Ebû Hanîfe’ye

298-Kendisine hac farz olduğu yıl, hac için yola çıkan fakat haccedemeden vefat eden kişinin yerine gönderilecek bedel bu kişinin vefat ettiği yerden gönderilir. Bu görüş kimlere aittir?

&Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed’e