Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

45-Fıkhi (Ahkami) Tefsir

FIKHİ (AHKAMİ) TEFSİR

343-İslamın ana kaynaklarında yer alan değerlerin hayata geçirilmesi ile ilgilenen tefsirlere ne denir?

&Fıkhi tefsir

344-Kur’an’ın emirlerini değişik anlamaktan, yorumlamaktan dolayı müslüman âlimler arasında farklılıklar ortaya çıkmasına ne denir?

&Fıkıh mezhepler

345-Fıkhi tefsirciler kimlerdir?

&Mukatil bin Süleymen(İlk fıkhi tefsir)

&İmam Şafii(Ahkamul Kur’an)

&Büyük Hanefi Cessas(Ahkamul Kur’an)

&Ebu Bekir İbnül Arabî(Ahkamul Kur’an)

&Kurtubi(Cami-li Ahkamil Kur’an)