KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

44-Tebük Seferi

TEBÜK SEFERİ 

819-Tebuk Seferi’nin sebebi nedir?

&Bizansın imparatorluğunun Arabistan’ı işgal etme hevesi, Arabistan’da gözünün olması

&Mute savaşında şehit düşen,  Zeyd bin Harise, Cafer bin Ebu Talib ve diğer sahabilerin intikamını almak

&Hz. Muhammed vefat etti ve Müslümanlar perişan bir halde yaygarasının Heraklius tarafından uydurulması

&Bizans İmparatorluğunun İslam’ın yayılmasını önlemek istemesi

820-Gassani, cüzam, Lahm, Amile adındaki hiristiyanların müslümanlara karşı savaş hazırlıklarına başladıklarına dair haberlerin ulaşması üzerine Peygamber (s.a.v) 30.000 kişilik bir ordu tertipledi. Ancak yol uzun, düşman güçlü, hava sıcaktı. Bu seferine çıkarken münafıklar gelip, yalandan özür beyan ederek izin istediler. Rasulüllah onlara izin verdi. İslam ordusu Medine’ye 700 km. uzaklıkta, Suriye yolu üzerine karargâh kurdu ve 20 gün orada kaldı. Bu sefer esnasında düşman ile karşılaşmadı. Dolayısıyla çarpışma da olmadı. Bu yapılan sefere ne denir?

&Tebük gazvesi(Receb, H: 9, Eylül, M: 630) 

821-Tebük Seferi’nin tesadüf ettiği zamana, Kur’an dilinde ne denilmiştir?

&Saatül usre(Güçlük zamanı)

822-Tebük Seferi’nde çok güçlükler çekildiğinden dolayı bu sefer ne olarak adlandırılmıştır?

&Gazvetül usre(Güçlük gazvesi)

823-Tebük Seferi’nde kıtlık yüzünden güçlükle hazırlanan Tebük ordusuna denmiştir?

&Ceyşül usre(Güçlük ordusu)

824-Münâfıkların iç yüzleri ve kirli çamaşırları apaçık ortaya çıktığı için Tebük Seferi’ne Rüsvaylık gazvesi anlamında ne denmiştir?

&Gazve-i fâdıha

825-Hz. Peygamber, genellikle savaş için gideceği hedefleri gizli tuttuğu halde hangi seferin  hedefini açıkca ilan etmiştir?

&Tebük Seferi

826-Tebük Seferi hazırlıkları esnasında, sefer sırasında ve sonunda  Kur’an’ı Kerim’in hangi suresi nazil oldu?

&Tevbe suresi(berae) nazil oldu.

827-Hz. Peygamber, Tebük’te bulunduğu esnada, kendilerine davetçiler gönderdiği  ehli kitap mensuplarına, Tevbe suresinin  29.  ayetinin hükümlerini  ilk defa tatbik etmeye başladı. Bu uygulamaya ne denir?

&Cizye ödemeleri

828-Peygamberimiz(s.a.s) 30.000 kişilik İslam ordusuyla Tebük Gazvesi’ne çıktığında, Medine’de geriye kalan münafıkların toplanmak için inşa ettikleri fitne yuvası mescit Kur’an-ı Kerîm’de ne isimle anılmaktadır?

&Mescid-i Dırâr

829-Münafıklar, kimin kışkırtması ile Mescid-i Dırar’ı yapmaya karar verdiler?

&Ebu Amir

830-Peygamberimiz hangi seferden sonra Mescid-i Dırar’ı yıktırdı?

&Tebük Seferi

831-Mü’min olmalarına ve bunu defalarca ispatlamış olmalarına rağmen, geçerli bir mazeretleri olmadığı halde, Tebük Seferi‘ne katılmayan ve bu sebeple bir süre Müslümanlar tarafından dışlanan üç sahabeden ikisi Mürare b. Rebi ve Hilal b. Umeyye isimli kişilerdi. Daha sonra Allah tarafından affedilen bu kişilerin üçüncüsü kimdir?

&Ka’b b. Malik

832-Tebuk Seferi’ne katılmadığı için Peygamber Efendimiz ve ashabının kendisiyle (hakkında ayet nazil oluncaya kadar) 50 gün konuşmadığı sahabe kimdir?

&Kab b. Malik

833-Peygamber Efendimiz(s.a.v)’in en son katıldığı savaş hangisidir?

&Tebuk savaşı

834-Tebük Seferi’nde münafıkların yaptıkları melanetlerin günü gününe inen ayetlerle yüzlerine çarpıldığından ve rezil olduklarından bu sefer aynı zamanda ne olarak bilinir?

&Gazve-i Fadıha( Rüsvaylık Gazvesi)

835-Tebuk Seferi sırasında, devesi güçsüz olduğu için geride kalan, sıcağa ve yorgunluğa rağmen, devesini bırakarak ordunun arkasından yayan giderek yetişen, peygamberimizin “ Allah senin her adımına bir hayır yazsın, seni bağışlasın” duasına mazhar olan sahabe kimdir?

&Ebu Zerr el Gıfari

836-Hangi savaşta Hıristiyan Araplarla Bizanslılar birlikte oldular?

&Tebük Seferi’nde.

837-Peygamberimiz, Tebuk Seferi için bağış çağrısında bulununca, çok fakir olması sebebiyle verecek bir şeye sahip olmadığından, bir bahçe sahibi ile anlaştı. Bir miktar hurma karşılığında sabaha kadar su taşıdı. Kendisi herkesten daha çok muhtaç olmasına rağmen kazandığı hurmaları getirip bağışladı. Bu fedakâr sahabe kimdir?

&Habbab b. Akil

838-Hz Peygamberin Tebük Seferi’nde Suriye’ye gitmemesinin nedeni ne idi?

&Taun hastalığı

839-Tebük Seferi’nde hangi iki büyük sahabe ordunun donanımı için büyük yardımda bulundular?

&Hz. Osman ve Hz. Ebu Bekir

840-Hangi savaşta düşman, kalelerine kapanıp savaş yapmaktan kaçınması üzerine Müslümanlar savaş yapmaya gerek kalmaksızın geri döndüler?

&Tebük Seferi

841-Rasulüllah, Bizansa karşı bir sefer düzenlemeye karar verdi. 19 yaşında bir genci komutan tayın etti. Peygamberimizin tayin ettiği son komutandır. Bu komutanın adı nedir?

&Üsame Bin Zeyd (r.a.) “Üsame’nin ordusu cihada gitsin”

842-İlk karantina uygulaması hangi seferinde görülmüştür?

&Tebük(631)