Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

44-Lugavi(Dil) Tefsir

LUGAVİ(DİL) TEFSİR

338-Hangi sebeplerle lugavi(dil) tefsirleri gelişmiştir?

&Dile ilişkin bilimlerin gelişmesi, İslam kültürüne Arap olmayan unsurların katılması, Bunların İslamın kaynaklarına ulaşabilmek için Arapça öğrenme ihtiyacı duymaları

339-Dilde bozulma ne demektir?

&Lahn

340-Dilbilimsel tefsirin kaynakları nelerdir?

&Şiir  

&Sahabe Kavli  

&Kraatlar  

&Hadis-i Şerifler

341-Lugavi (Dil – Fizyolojik) tefsirciler kimlerdir?

&Sibeveyh              

&Zeccac’ın(İrabul Kur’an)

&Ahfeş                      

&Ebu Ubeyde(Mecazul Kur’an)     

&Halil bin Ahmed   

&Ferra(Maanil Kur’an)

&Zemahşeri(Keşşef)

&İbni Kuteybe(Kevili Müşkili Kur’an) 

342-Günümüze ulaşan ilk dilbilimsel tefsir eseri hangisidir?

&Tefsiru Garibi’l Kur’an’il-Mecid (Zeyd bin Ali)