Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

43-Kur’ân’da geçen yeminler, Meseller ve Mevsimler

KUR’ÂN’DA GEÇEN YEMİNLER, MESELLER VE MEVSİMLER

681-Kur’ân-ı Kerim’de geçen yeminler nelerdir?

&Hikmet dolu Kur’an hakkı için, (36/2)

&Tozdurup savuranlara, (51/1)

&Yükünü yüklenenlere, (51/2)

&Satır satır yazılmış Kitab’a, (52/2)

&Yayılmış ince deri üzerine, (52/3)

&Yükseltilmiş tavana(göğe), (52/5)

&Kaynatılmış denize (bunlara andolsun ki), (52/6)

&Nûn.Kaleme ve (kalem tutanların) yazdıklarına andolsun ki,(68/1)

&Hayır hayır (öğüt almazlar). Aya andolsun ki, (74/32)

&Dönüp gitmekte olan geceye, (74/33)

&Ağarmakta olan sabaha andolsun ki, (74/34)

&Kıyamet gününe yemin ederim. (75/1)

&Söküp çıkaranlara, andolsun; (79/1)

&Kendini kınayan (pişmanlık duyan) nefse yemin ederim (diriltilip hesaba çekileceksiniz). (75/2)

&Yavaşça çekenlere, (79/2)

&Yüzdükçe yüzenlere, (79/3)

&Yarıştıkça yarışanlara, (79/4)

&Gökyüzüne ve târıka (sabah yıldızına) yemin ederim. (84/1)

&Hayır! Şafağa, yemin ederim ki, (84/16)

&Burçlara sahip gökyüzüne, (85/1)

&Gökyüzüne ve târıka (sabah yıldızına) yemin ederim. (86/1)

&Andolsun Fecre, (89/1)

&On geceye, (89/2)

&Çifte ve teke, (89/3)

&(her şeyi karanlığı ile) örttüğü an geceye (89/4)

&Güneşi takip ettiğinde Ay’a, (91/2)

&Güneşe ve kuşluk vaktindeki aydınlığına (91/1)

&Onu örttüğünde geceye, (91/4)

&Gökyüzüne ve onu bina edene, (91/5)

&Yere ve onu yapıp döşeyene, (91/6)

&Nefse ve ona birtakım kabiliyetler verene, (91/7)

&Sonra da ona iyilik ve kötülükleri ilham edene yemin ederim ki, (91/8)

&Açılıp ağardığı vakit gündüze, (92/2)

&Andolsun kuşluk vaktine (93/1)

&Ve sükûna erdiğinde geceye ki (93/2)

&İncire, zeytine, (95/1)

&Sina dağına, (95/2)

&Ve şu emîn beldeye yemin ederim ki, (95/3)

&Harıl harıl koşanlara, (100/1)

682-Kur’an-ı Kerim’in meselleri nelerdir?

1.Allah:24:35

2.Allahın ilmi:31:27

3.Kuran mesajının ağırlığı:59:21

4.Hz. Peygamber ve arkadaşlarının durumu:48:29

5.Hakkın kalıcılığı ve batılın geçiciliği:13:17

6.İyilğin bereketi,kötülüğün kısırlığı:14:24-26

7.İnsanın çevresini aşabilme gücü:66:10-12

8.Ölümden Sonra dirilme:2:259/35:9

9.Dünya nimetlerinin geçiciliği: 10:24 / 18:45 / 57:20

10.Malını Allah yolunda harcayanların durumu:2:261

11.Malını gösteriş için harcayanların durumu:2:264-266

12.Mümin-kafir karşılaştırması :6:122 / 7:58 / 11:24 / 16:75-76 / 28:61

13.Kalbin katılaşması:2:74

14.İnkarcıların ilahi çağrı karşısındaki durumları

15.İnkarcıların yapmış oldukları iyiliklerin boşa çıkması:3:117/14:18/24:39-40

16.Putları yardıma çağıranların durumu:13:14

17.Peygamberini yalanlayan toplumun durumu:16:112-113

18.Allaha eş koşanların durumu :22:31,73 / 29:41-43 / 30:28 / 39:29

19.Münafıkların durumu:2:17-20 / 59:15-16

20.Bilginin gerektirdiği sorumluluğu yerine getirmeyenlerin durumu:62:5 / 7:175-176

21.Allahı unutarak kendini yeterli görenlerin durumu:18:32-44

22.Allahı unutarak malından infak etmeyenlerin durumu:68:17-33 

683-Kurân-ı Kerim’de geçen mevsimler nelerdir?

Şita(Kış)                             

Sayf(Yaz)
Rebi(İlkbahar)                   

Harif(Sonbahar)

Vesmiyyu(Sonbaharla kış arası soğuk ve yağışlı dönem)

Hamım(Yazın yerkürenin sıcak olduğu dönemdeki yağışlı mevsim)