KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

43-İhsar

İHSAR 

283-Muhsar duruma düşen kimse, Harem hudutları dahilinde bir kurbanlık alarak keser veya kestirir. Bu kurban kesilmeden muhsar ihramdan çıkamaz. İhrama girdikten sonra, hastalık, hapis, düşman korkusu gibi sebeblerle ihramın gerektirdiği hac vazifelerini yerine getirmekten alıkonulmaya ne denir?

&İhsar (Hacdan engellenme)

284-Hac veya umre yapmak üzere ihrama girdikten sonra, herhangi bir sebeple tavaf ve vakfe yapma imkânının ortadan kalkması demektir. Bunlardan herhangi birini yapma imkânı olursa, ihsar gerçekleşmez. Tavaf ve vakfeyi önleyen her türlü engel, ihsar sebebi sayılır. İfadesi doğru mudur?

&Evet

285-İhramdan ancak, hac veya umre yapılarak çıkılır. Hac ve umre yapması engellenen kişiye(Muhsar) gelince eğer sadece umre veya ifrad haccı için ihrama girmişse bir adet, kırân haccı için ihrama girmişse iki adet “ihsâr hedyi” keserek ihramdan çıkar. Bu kurbanları ançak Harem bölgesinde kesilir. Görüşü kime aittir?

&Hanefîler’e

286-İhsâr hedyi kesilmeden ihramdan çıkılır veya ihram yasakları yapılırsa ceza gerekir. İhsâr durumuyla karşılaşan kişi, Harem bölgesi dışında ise, kesilme vaktini belirleyerek Harem bölgesinde kendi adına ihsâr kurbanı kestirir. Kurbanın kesilmesiyle tıraş olmasa bile, ihramdan çıkmış sayılır. Görüşü kime aittir?

&Hanefîler’e

287-İhsâr hedyi kesilmeden ihramdan çıkılır veya ihram yasakları yapılırsa ceza gerekir. İhsâr durumuyla karşılaşan kişi, Harem bölgesi dışında ise, kesilme vaktini belirleyerek Harem bölgesinde kendi adına ihsâr kurbanı kestirir. Tıraş olmadıkça ihramdan çıkılmaz. Görüşü kime aittir?

&Şafii’lere

288-İhsâr sebebiyle yapılamayan hac ve umrenin kazâsı gerekir. Hac için ihrama girenler, bir hac ve bir umre; kırân haccı için ihrama girmiş olanlar, bir hac ve iki umre ve umre için ihrama girmiş olanlar ise, sadece bir umre kazâ ederler. Bu görüş kime aittir?

&Hanefîler’e

289-İhsâr sebebiyle yapılamayan hac ve umrenin kazâsı gerekir. Hangisi için ihrama girilmişse ihsar durumuna duşmüşse ancak onun kazâsı gerekir. Bu görüş kime aittir?

&Şâfiîler’e

290-‘’Zira bütün lûgatçılar müt­tefiktirler ki ÎHSAR hastalanma ile olur. Düşmanın engellemesine ise HASIR denir. Hacc’ın farzlarını yapmaktan alıkonan kişiye “muhsar (ihsarlı)” denilir. Hanefîlere göre, ihsâr (hacdan engelleme hâli) hastalık, düşman tehdidi, yol parasını zâyi etme gibi, Ka’be’ye gidişe engel olabilecek sebeplerde birisinin bulunmasıyla gerçekleşir. Şâfiî, Mâlik ve Ahmed b. Hanbel’e göre ise, ihsar hali, ancak düşmanın engellemesiyle ortaya çıkar.’’ İfadesi doğru mudur?

&Evet