Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

43-Ha-i Kinaye(He Zamiri)

HA-İ KİNAYE (ZAMİR)

278-Ha-i kinaye ne demektir?

&Tecvid ilminde zamirden kastedilen, “müfred, müzekker, gaib zamiri” olan “هُ hû” “muttasıl zamiri”dir. Bu zamire, tekil şahıstan kinaye olduğu için “ha-i kinâye” de denmiştir.

279-Zamir’in med ile uzatılması(sıla yapılması) yani uzatılarak okunmasına ne denir?

&Sıla بِهِ = بِهِي,مَا لَهُ = مَا لَهُو ، رَبُّهُ = رَبُّهُو مِنْ قَوْمِهِ = مِنْ قَوْمِهِي

280-Zamir’in med yapmaksızın (kasrederek uzatmadan) okunmasına ne denir?

&Âdemi sıla   بِهِ اْلإِلَهُ ، أَنَّهُ الْحَقُّ, حَمَلَتْهُ ، مِنْهُ ، فَاعْبُدْهُ, وَهَدَاهُ ، آتَيْنَاهُ ، لأَخِيهِ, ، لَهُ الْمُلْكُ 

281-Zamirin sıla olabilmesi için ne gereklidir?

&Önceki harfin harekeli olması

282-Zamir’in Âdemi sıla olabilmesi için ne gereklidir?

&Zamirden önceki harfin sakin veya harfi med harflerinin birinin olması 

283-Zamir ne demektir, hükmü nedir?

&Bir ismin yerini tutan kelimeye zamir diyoruz. Tecvid ilmindeki zamir müfret (tekil), müzekker(erkek) ve de gaib (burada olmayan 3.tekil erkek şahıs) olarak gelen hu (هُ) zamirdir. Hükmü Vaciptir. Başka bir tarifle, bir ismi gösteren, kelimenin aslından olmayan ve kelimenin sonunda bulunan He’ye zamir denir.

284-إِنَّهُ=إِنَّهُو،صَاحِبُهُ=صَاحِبُهُو lafzındaki zamir bir elif miktarı uzatılır. Yani gizli bir ‘’Vav’’ varmış gibi okunur. Bu ifade hangi kavram ile açıklanır?

&Mukadder(gizli) و harfi vardır.

285  لِوَلِيِّهِ = لِوَلِيِّهِي ، رَبِّهِ = رَبِّهِي lafzındaki zamir bir elif miktarı uzatılır. Yani gizli bir ‘’Ye’’ varmış gibi okunur. Bu ifade hangi kavram ile açıklanır?

&Mukadder (gizli)ى  harfi vardır.

286-Zamirden sonra sakin bir harf gelirse zamir nasıl okunur?

&Uzatılmadan direk sakin harfe tutturulur.  كُرْسِيُّهُ لسَّمَاوَاتِ, أَنَّهُ الْحَقُّ

287-Zamirden sonra hangi tecvid kuralı gelse bir elif miktarından fazla uzatılır?

&Sebeb-i med’den hemze gelirse ki bu da medd-i munfasıl olur.  عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ , بِهِ إِيماَناً

288-Zamir hangi hallerde gerçekleşir, Zamirin okunuşunu nasıldır?

&Zamir iki harekeli harf arasında bulunduğu zaman, yani bir kelimenin sonuna zamir gelmiş ve zamirden önceki harf harekeli olarak bulunmuş ise, o takdirde zamir okunur. He bir elif miktarı çekilerek okunur. مَا لَهُ = مَا لَهُو ، رَبُّهُ = رَبُّهُو

&Zamir, iki sakin arasında vaki olduğu zaman ittifakla medsiz okunur. (آتَاهُ اللهُ)

&Zamir, kendinden önce harekeli, kendisinden sonra sakin iki harf arasında vaki olunca da ittifakla medsiz okunur. لَهُ الْمُلْكُ

&Zamir, sakin bir harften sonra ve harekeli bir harften evvel vaki olduğu zaman medsiz okunur. فَاعْبُدْهُ ، يَأْخُذْهُ ، فَبَشِّرْهُ

289-Bazı kelimelerin sonlarında bulunan ve kelimenin aslî harfi olup, zamir olmayan (هُ) leri; zamir olan ( ه ) ler ile karıştırmamak lazımdır. Yani zamirle alakası olmadığı halde yazılış itibariyle zamire benzeyen he  ه ، ـه ، هـ  harfleri vardır. Bunlar bulunduğu kelimenin asıl harflerinden olduğu için uzatılmadan okunurlar. Yani zamir olmadıklarından uzatılmazlar. Kur’ân’daki bu kelimeler hangilerdir?     

&فَوَاكِهُ ، لَمْ يَنْتَهِ ، وَ مَا نَفْقَهُ ، لَمْ تَنْتَهِ وَجْهُ أَبِيكُمْ

290-Zamirden sonra gelen harf hemze ise hangi med üzere okunur?

&Medd-i Munfasıl

291-Zamirden sonra gelen harf hemze olduğu zaman med üzere okunur. Ancak Kur’an-ı Kerim’de bu kaidenin istisnaları vardır. Bunlar hangi surelerde geçmektedir?

a- Araf süresi, قَالُواْ أَرْجِهْ وَأَخَاهُ) : 111 ). Buradaki zamir sükun ile
okunur.
b- Neml süresi, فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ) : 28 ). Buradaki zamir sükun ile okunur.
c- Nur süresi, وَيَتَّقْهِ فَاؤُلَئِكَ) : 51 ). Buradaki zamir medsiz, esreli olarak
okunur.
d- Zümer süresi, يَرْضَهُ لَكُمْ) : 7 ) Buradaki zamir de medsiz ötreli
olarak okunur.

292-Hud suresi-91, Ahzap suresi-60, Alak suresi-15 surelerindeki zamir gibi görünen ‘’He’’ neden çekilmez?

&Zamir olmadığından, Buradaki ‘He’ler kelimenin aslından olduğu için çekilmez. Bunlardan başka zamirle alakası olmadığı halde yazılış itibariyle zamire benzeyen he (( ه ، ـه ) هـ ) harfleri vardır. Bunlar bulunduğu kelimenin asıl harflerinden olduğu için uzatılmadan okunurlar. Kur’ân’daki bu kelimelerin tamamı şunlardır:

 فَوَاكِهُ ، لَمْ يَنْتَهِ ، وَ مَا نَفْقَهُ ، لَمْ تَنْتَهِ ، وَجْهُ أَبِيكُمْ

293-Aşağıda yazılı olan ayeti kerimenin He’si uzatılmaz. Bu ayet hangi surede geçmektedir?

فَوَاكِهُ

لَكُمْ ف۪يهَا فَوَاكِهُ كَث۪يرَةٌ وَمِنْهَا تَاْكُلُونَۙ &Muminun suresi-19

فَوَاكِهُۚ وَهُمْ مُكْرَمُونَۙ &Saffat suresi-42

لَمْ يَنْتَهِ 

 لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ &Ahzab suresi-60

كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ۬ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِۙ &Alak suresi-15 

وَ مَا نَفْقَهُ

 قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ۬ كَث۪يرًا &Hud suresi-91

لَمْ تَنْتَهِ

 يَٓا اِبْرٰه۪يمُۚ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ۬ لَاَرْجُمَنَّكَ &Meryem suresi-46

قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ &Şuara suresi-116

قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ &Şuara suresi-167

وَجْهُ أَبِيكُمْ &Şuara -110, Yusuf -9, Rahman -27

296-Kur’an-ı Kerim’de sadece bir surede geçen, aşağıdaki ayeti kerimede ‘’fihi’’ zamiri normal kural gereği uzatılmaz. Ama burada zamir bir elif miktarı uzatılarak okunur. Bu hangi surede geçmektedir?

&Zamir, sakin bir harften sonra ve harekeli bir harften evvel vaki olduğu zaman yine medsiz okunur. ( فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ) ,(فِيهِ هُدًى ) gibi. Yalnız Furkan süresi 69. ayetinde geçen ( فِيهِ مُهَانًا ) kelimesindeki ( هِ) zamiri med olunur. Bazı kelimelerin sonlarında bulunan ve kelimenin aslî harfi olup, zamir olmayan ( هُ) leri; zamir olan ( ه) ler ile karıştırmamak lazımdır. وَلَمْ يَنْتَهِ) , (مَا نَفْقَهُ) ) kelimelerinde olduğu gibi. Hükmü : Vacibtir.

Furkan 69. âyetinde yer alan فِيهِ مُهَانَا ) lafz-ı celîlindeki zamir, kendinden önce med harfi geliyor olmasına rağmen Âsım kırâatında Hafs burayı( فِيهيِ مُهَانَا )şeklinde uzatarak okumuştur. Bunun iki sebebi varıdır. Birincisi: Manasındaki dehşetli azaba tenbih ve ikaz içindir. İkincisi: Zamir ( هـ )’nin esresinden sonra mîm  ( م )harfinin ötresine süratle geçmekte ortaya çıkan güçlük ve külfeti kaldırmak içindir.

297-‘’He zamirinden önceki harf üstünlü, esreli, ötreli ve şeddeli ise ه zamiri uzatılarak okunur.’’ Kur’an’da bu kaideye uymayan tek bir kelime vardır.  فِيهِ مُهَانًا  lafzı فِيهِي مُهَانًا şeklinde kaideye aykırı olarak bir elif miktarı uzatılarak okunur. Bunun sebepleri nedir?

&Kâfirlere azabın şiddetinden dolayı (Kıyamet günü azabı kat kat olur, orada, alçaltılarak temelli kalır.)

&Kesreden zambeye geçişde  فِيهِي  kelimesini   مُهَانًا den ayırmak için

&Kesreden=(esreden) zammeye=(ötreye) geçmek zor olduğundan

&Hafs rivayetinde zamir med ile okunduğu için

&Boğaz harfi olan HE’nin esreden dudak harfi olan MİM’in ötresine suratle ve kolaylıkla geçişi sağlamak için

298- هـ‎‎ (He) Harfinin harekesi esre, he den önceki harfin harekesi de üstün veya ötre olursa هـ‎‎ (he) harfi nasıl okunur?

&Uzatılmadan okunur

299- هـ ‎‎(He) Harfinin harekesi ötre, هـ‎‎ (he)’den önceki harfin harekesi de üstün veya ötre olursa هـ‎‎ (he) harfi nasıl okunur?

&Uzatılarak okunur

300-Kinayeli He(ه)’dan önceki gelen harf sakin olup daha önceki gelen harf harekeli olur. فِيهِ – مِنْهُ – اِجْتَباَهُ  kelimelerini فِيهِى مِنْهُو – اِجْتَباَهُو gibi okuyan hangi kıraat âlimidir?

&İbn-i Kesir

301-Kelime sonundaki harf harekeli ise; harekesi kaldırılır ve harf, cezimli gibi okunur. Bu duruşa ne denir?

&Sükûn üzere duruş(وَاِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ )(وَاِنَّا لَهُ لَحَافِظُونْ )

302-Üzerinde durulan harekeli harf, Vâv  (و) veya Ye (ى) olduğunda; kendinden önceki harfin harekesi uygunsa nasıl bir duruş yapılır?

وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا

&Med harfine dönüştürülür. ‘’fenesiye’’ kelimesi ‘’fenesiii’’  diye çekerek okunur..

303-مُّتَشَابِهًا Durduğumuz Kur’an kelimesi iki üstünlü ise nasıl durulur?

 أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ

& Meddi Tabî’ye dönüşür ve bir Elif miktarı uzatılarak durulur.

304-  بِنَاءً kelimesindeki  بِنَاءً lafzı nasıl okunur?

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ

&Lafızlarda sonuna elif getirilerek  bineê şeklinde durulur.

305-Durduğumuz Kur’an kelimesi iki esreli, iki ötreli ve kapalı Te ise nasıl durulur?

&Tenvinler cezme dönüşür. Yani sonu cezimlenir. مُسْتَنْفِرَةٌۙ , فَمَنْ شَٓاءَ ذَكَرَهُۜ  , غَفُورٌ رَح۪يمٌ  , يَا نِسَٓاءٍ النَّبِيِّ