KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

42-Uydurma Hadisleri Tanıma Yolları

UYDURMA HADİSLERİ TANIMA YOLLARI 

151-Uydurma hadisleri tanıma yolları nelerdir?

&Hadis uyduranların itirafı

&Hadis bilginlerinin yalancılıklarını tesbit ettikleri raviler

&Hadisin lafzında veya manasında bozukluk olması

&Rivayetin makul bir yoruma imkân vermeyecek şekilde akıl, duyu ve müşahede (gözlem) ye aykırı olması

&Rivayetin mükâfat ve ceza yönünden dengesizlik içermesi. Örneğin: küçük bir iyiliğe çok büyük mükâfat ya da basit bir hataya şiddetli bir ceza öngörmesi

&Rivayetin güvenilir hadis kitaplarında yer almaması

&Kur’an’a aykırı olması

&Sünnete aykırı olması

&Geleceğe ait somut bilgiler içermesi

&Tarihi olaylara aykırı olması

&Birçok kimsenin görmesi gereken bir olayı bir kişinin rivayet etmesi

152-Hadis uydurmaya karşı yapılan mücadeleler nelerdir?

&Hadis usulü ölçülerine göre sağlam senetlerle ümmete intikal etmiş ve Hz. Peygambere aidiyeti konusunda galip bir kanaat oluşturan sahih hadisleri müstakil kitaplarda toplamak ve sahih hasen zayıf ve mevzu hadisleri ihtiva eden ayrı ayrı eserler kaleme alınması uydurma hadislerin tespit edilmesine büyük ölçüde yardımcı olmuştur