Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

42-Tefsirin Günümüze Kadar Geliş Yöntemi

TEFSİRİN GÜNÜMÜZE KADAR GELİŞ YÖNTEMİ 

327-Gerek dirayet, gerek rivayet açısından tefsir çalışmaları iki ana metotla günümüze kadar gelmiştir. Bu medotlar nelerdir?

&Mevdi’î (Konumlu)   &Mevdüî (Konulu )

1-MEVDİÎ TEFSİR(KONUMLU)

328-‘’Kur’an ayetlerini mushafta dizildiği (konumlandırıldığı) şekliyle süre süre, ayet ayet tefsir etmektir.’’ Tefsir metodlarından hangisinin tarifi yapılmıştır?

&Mevdiî Tefsir(Konumlu)

329-Mevdiî Tefsirler iki ana kısma ayrılmaktadır. Bunlar nelerdir?

&Tahlili Tefsir                     

&İcmali Tefsir

A-TAHLİLİ TEFSİR

330-Tahlîlî Tefsir ne demektir?

&Kur’ân âyetlerinin mushafın tertibine göre sûre sûre ve âyet âyet tefsir edilmesidir ki, müfessir, âyetleri bütün yönleriyle araştırıp hedeflerini ortaya çıkarır. 

331-Tahlili Tefsir kendi bünyesinde kaç kısıma ayrılır?

&Fıkhî Tefsir       

&Felsefî Tefsir  

&Tasavvufi Tefsir

&Bilimsel Tefsir 

&Edebî ve Sosyolojik Tefsir

B-İCMALİ TEFSİR

332İcmâlî Tefsir ne demektir?

&Kur’ân âyetlerinin icmâlî olarak (kısaca) tefsir edilmesidir. Bu metotla yapılan tefsire, daha çok radyo ve televizyon konuşmalarında rastlanır. 

333-İcmâlî Tefsir’e hangi tefsirler örnek verilebilir?

&Celâleyn Tefsir

&Tefsiru’l- Vasît

&Tefsiru’l- Kur’âni’l-Kerim 

2-MEVDÜÎ TEFSİR(KONULU)

334-Aynı konuda ve Kur’an’ın değişik sûrelerinde zikredilen âyetleri toplamak, -mümkün olduğu kadarıyla- nüzûl sırasına göre tertip edip, nüzûl sebeplerine vâkıf olmak ve bundan sonra da konularına göre metotlu bir şekilde araştırıp açıklamak ve onlardan hüküm çıkarmaktır. Tefsir metodlarından hangisinin tarifi yapılmıştır?

&Mevdüî (Konulu )

335-Günümüzdeki tefsir çalışmalarına ait tefsir metotlarından hangisi daha faydalı bir tefsir metodudur?

&Kurân’dan en iyi istifade edebileceği veya problemlerinin çözümünü bulabileceği bir metot olan bu yeni yöntemin adı, Mevdüî (konulu) Tefsir metodudur.

336-‘’Müslümanlığa yeniden Kur’ân’a dönelim” şeklindeki seslerin yükseldiği günümüzde, tefsir çalışmalarına ait en faydalı metot hangisidir?

&Konulu Tefsir