KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

42-Huneyn Ve Evtas Savaşı

HUNEYN VE EVTAS SAVAŞI 

796-Huney savaşı kaç yılında oldu?

&Miladi 630

797-Huneyn savaşında Allah Resulü, bir sahabeyi casus olarak Havazin ahalisi için gönderdi. Havazin halkının savaş için hazırlık yaptığını duyan Peygamberimiz hazırlıklara başladı. Bu savaş için henüz Müslüman olmamış olan Saffan Bin Ümeyye isimli bir kâfirden 100 zırh ve silah geri verilmek üzere alıp Havazin üzerine yürüdü. Casus olarak gönderilen sahabe kimdir?

&Ebu Hadrat 

798-Mekke’nin fethi üzerine Taif çevresinde oturan  Hevazin kabilesi ile Sakif kabilesi birleşerek islam ordusuna karşı savaşa hazırlandılar. Durumu öğrenen Hz. Peygamber, Huneyn vadisinde toplanan düşman kuvvetleri üzerine yürüdü. 12.000 kişiden oluşan ordunun 2.000 kadarı yeni müslüman olmuş kureyşlilerden oluşuyordu. Bahsedilen savaş hangisidir?

&Huneyn gazvesi(Evtas savaşı)

799-Hangi savaşa Müslümanlarla birlikte müşrikler de katılmışlardır?

&Huneyn ve Evtas Savaşı.(70-80 kadar)

800-Huneyn savaşında ordu komutanları kimlerdi?

&İslam komutanı: Halid bin Velid

&Havazin komutanı: Malik bin Avf (30 yaşında)

801-Bu günkü adı Şerai olan, Huneyn vadisi içinde yer alan huneyn suyu, haremi şerife kaç km uzaklıktadır?

&36 km.

802-Mekke’nin fethinden sonra Hevazin kabileleri ile müslümanlar arasında olan savaşta, müslümanların gevşek davranmasından dolayı malubiyet yaşadılar. Bu savaş hangisidir?

&Huneyn savaşı

803-Müslümanlardan bazıları sayıca fazla olduklarını düşünüp gurura kapıldıkları için imtihan olarak yeryüzü tüm genişliğine rağmen kendilerine dar geldiği bir savaş yaşadılar. Bu savaşta pusuya düşürüldükleri için dağıldılar, hatta Allah Resulü’nü yalnız bıraktılar ve büyük bir panik yaşadılar. Hz. Abbas(r.a.)’ın daveti, hatırlatması ve bağırması üzerine tekrar toplanarak zaferi kazandılar. Hakkında inen ayetle Müslümanlara ders olan bu savaş hangisidir?

&Huneyn savaşı

804-Huneyn’de şiddetli düşman saldırılarına karşı cesaretle karşı koyan ve savaş alanında dimdik ayakta duran bozgundan sonra Müslümanları derleyip toparlayan tek kahraman kimdi?

&Hz. Muhammed

805-Huneyn savaşında kaç ölü müşriklerden, kaç şehit müslümanlardan olmuştur?

&Düşman 70 ölü verirken, müslümanlar 4 şehit vermişti. 

805-Hangi savaşta Müslümanlar bol ganimet elde ettiler?

&Huneyn ve evtas Savaşı

806-Huneyn savaşında müslümanların eline ne kadar ganimet geçmiştir?

&600 esir, 24.000 deve, 40.000’den fazla koyun ve bir miktar gümüş müslümanların eline ganimet olarak geçti.

807-Hz.  Peygamber Huney savaşında elde ettiği ganimetleri, Mekke’nin 24 km. Kuzeydoğusunda bulunan Cirane’ye götürülmesini istetiği ve muhafız olarak kimi tayin etti?

&Mesud bin Amr el Gıfari

808-Tevbe suresinin 25. 26. ve 27. ayetleri hangi gazve dolayısıyla nazil olmuştur ve bu ayetler nelerdir?

&Huneyn-Evtas gazvesi (25. And olsun ki Allah size birçok yerlerde ve çokluğunuzun sizi böbürlendirdiği fakat bir faydası da olmadığı, yeryüzünün geniş olmasına rağmen size dar gelip de bozularak arkanıza döndüğünüz Huneyn gününde yardım etmişti. 26. Bozgundan sonra Allah, Peygamberine, müminlere güvenlik verdi ve görmediğiniz askerler indirdi; inkâr edenleri azaba uğrattı. İnkârcıların cezası budur. 27. Allah bundan sonra da dilediğinin tevbesini kabul eder. Allah bağışlar ve merhamet eder.

809-Huneyn ve Evtas savaşında, Müslümanlar hafif bir bozguna uğradığında hangi sahabe manalı gülümseyerek “Bu bozgunun denize kadar önü alınmaz’’ demiştir?

&Yeni Müslüman olan: Ebu Süfyan

810-Ebu Amir el Eşari komutasındaki bir müslüman birliğini Huneyn savaşından sonra dağılmayıp Evtasa’da toplanan bir grup müşrikin üzerine gönderdi, kendisi Taif’e doğru hareket etti. Ebu Amir el Eşari, Evtasa giderek Düreyd bin Sımme komutasındaki hevazin ordusunu bozguna uğrattı. Düreyd öldürüldü. Çarpışma sırasında vefat eden Ebu Amir el Eşari, yerine kimi tayin etti?

&Yeğeni Ebu Musa el Eşari’yi

811-Evtas harbinde, Hz. Peygamber Müslüman olan Amr’ı öldürdüğü için kimi lanete mahkûm etti?

&Muhallim

812-İslâmda ilk bayrak hangi muharebede kullanıldı?

&Huneyn muharebesinde kullanıldı. Bu bayrağı, Peygamber efendimiz kendisi yaptı. Rengi siyahtı.