KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

42-Bedel Ödemeyi Gerektiren Cinayetler

BEDEL ÖDEMEYİ GEREKTİREN CİNAYETLER

275-Bedel ödemeyi gerektiren cinayetler kaça ayrılır?

&Karada yaşayan av hayvanları ile ilgili yasaklar

&Harem bölgesinin av ve bitkileri ile ilgili yasaklar

276-İhramlı iken karada yaşayan av hayvanı avlanırsa, bu hayvanın kıymeti takdir edilir. Takdir edilen meblağ, her birine bir fıtır sadakası miktarından daha az veya daha çok olmamak üzere yoksullara dağıtılır veya her fıtır sadakası miktarı için bir gün oruç tutulur. Yahut da, eğer bu meblağ ile bir hedy satın alınabiliyorsa, Harem bölgesinde bir hedy kesilir. Bu görüş kime aittir?

&Hanefîler

277-Harem bölgesinin avını avlayan kimse(İhramlı-ihramsız) kıymetini tasadduk eder. Bunun yerine oruç tutmak câiz olmaz. Bu bölgede kendiliğinden biten ve insanlar tarafından ekilip dikilen cinsten olmayan ağaç ve bitkileri kesip koparan kimsenin bunların bedelini tasadduk etmesi gerekir. Bu görüş kime aittir?

&Hanefîler

278-İhram yasaklarını mazeretle veya semavi (Allah tarafında) bir hastalıktan dolayı işlese yine ceza gerekir. Ancak dem gerekmez. Böyle bir durumla karşılaşan kişi muhayyer olur. İster peş peşe veya aralıklı olarak üç gün oruç tutar, isterse altı yoksula birer fıtır sadakası kadar bağış yapar, bir yoksula altı gün fıtır sadakası verse de olur yahut da Harem bölgesinde bir dem keser. Bu görüş kime aittir?

&Hanefîler

279-Bilgisizlik, yanılma, unutma, baskı (tehdit) gibi semavî olmayan mazeretlerle işlenen yasaklar için muhayyerlik yoktur, koyun veya keçi kurban etmek gerekir. Bu görüş kime aittir?

&Hanefîler

280-Bilgisizlik, yanılma, unutma, baskı (tehdit) gibi semavî olmayan mazeretlerle işlenen yasaklar için semavî olmayan mazeretlerden dolayı da muhayyerlik vardır. Bu görüş kimlere aittir?

&Hanefi dışı diğer üç mezhep 

281-Hac ve umrede işlenen bir cinayetin cezasını ödemek için belirli bir süre var mıdır?

&Cinayetin işlenişinden ömrün sonuna kadar, her zaman ödenebilir.

282-Hacta gerek sadakaların gerekse ceza kurbanların etlerinin, sadece Harem bölgesindeki yoksullara verilmesi ve yedirilmesi gerekmez. Diğer yerlerdeki yoksullara da verilebilir. Ceza kurbanları, ister deve veya sığır, ister koyun veya keçi olsun bunları nerede kesmesi gerekir?

&Harem bölgesinde