Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

41-Tarihsel, Modernist ve Konularına göre Tefsir Çalışmaları

D-TARİHSEL(TENKİTÇİ) TEFSİR ÇALIŞMALARI 

323-Tarihsel(tenkitçi) tefsir çalışmaları yapan âlimler kimlerdir?

&Fazlürrahman                 

&Nasr Hamid ebu Zeyd

E-MODERNİST(SELEFİ) TEFSİR ÇALIŞMALARI

324-Modernist (Selefi) tefsir çalışmaları yapan alimler kimlerdir?

&Muhammed Abduh

&Muhammed Reşit Rıza

&Mustafa el Meraği

&Ebul Ala el Mevdudi (Tefhimul Kur’an)

&Seyyid Kutub (Fi Zılal-il Kur’an )

F-KONULARINA GÖRE TEFSİR ÇALIŞMALARI

325-Bilimsel(İlmi) tefsir yolunun, Kur’an’ı bir ilimler ansiklopedisi gibi ele aldığını ve Kur’an’ın asıl özelliği olan dini-ahlaki bir kitap oluşunu dikkatten kaçırdığı, şeklinde eleştiren alim kimdir?

&Emin el Huli

326-Konularına göre tefsir yapan alim kimdir?

&Emin el Huli