Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

41-Mute Savaşı

MUTE SAVAŞI 

778-Mute  savaşı kaç tarihinde olmuştur?

&H:8, M:629

779-Mute savaşının sebepleri nelerdir?

&Şehit elçi Haris bin Umeyr‘in, diğer taraftan Zatü Atlah‘ta şehit edilen müslümanların maruz kaldığı hukuk ihlaline karşılık vermek için yani; Rasûlüllah (s.a.v)’in elçisinin öldürülmesidir.

780-Peygamberimizin Busra emîrine gönderdiği elçinin katledilmesi üzerine bilmukabele hareketle yapılan Mûte savaşı kimlerle yapılmıştır?

&Rumlarla (Bizans)

781-Hz. Peygamber 15 kişilik bir heyeti, Belka‘ya bir gecelik mesafedeki Zatü Atlah‘a, bölge halkını islama davet için göndermişti. Ancak, heyet üyeleri, oka tutularak hepsi şehit edilmişlerdi. Fakat bir sahabe canlı olarak kurtulmuştu o sahabenin adı nedir?

&Kaab bin Umeyr el Gıfari

782-Bizans ile müslümanlar arasında asırlarca sürecek olan silahlı mücadeleler hangi savaş ile başlamıştır?

&Mute savaşı

783-Arabistan dışında Bizans(Rumlarla ve Hıristiyan Araplar) ile yapılan ilk savaş hangisidir?

&Mute savaşı

784-Hz. Peygamber Efendimiz’in: “Eğer Zeyd Bin Harise şehit olursa yerine Cafer Bin Ebu Talip, oda şehit olursa komutanlığa Abdullah Bin Revaha geçsin, şayet oda şehit olursa müslümanlar içlerinden birini seçsin” diyerek orduyu gönderdiği ve bu tüm söyledikleri şeylerin gerçekleştiği(bir mucize) savaş hangisidir?

&Mute savaşı 

785-Mute savaşına Hz. Peygamber, 3000 kişilik bir ordu hazırlayarak, kumandanlığına kimi tayin etmiştir?

&Zeyd binHarise‘yi 

786-Mute savaşında nasıl başarılı olundu?

&Halid bin Velid’in savaştığı bölgedeki düşman askerlerinin yenilmesi ve müslümanların çok az zayiat vererek  geri çekilmesi sonucunda elde edilmiş bir başarı olarak kabul edilmesi gerekir

785-Mute  savaşında Zeyd bin Harise şehit düştü. Sancağı, Cafer bin ebu Talib aldı. O da şehit olunca, sancağı Abdullah bin Revaha aldı.  O da  şehit olunca müslümanlar sancağı kime verdiler?

&Halid bin velid’e

788-Mute harbindeki askeri maharetinden dolayı Hz. Peygamber Halid Bin Velid’e ne unvanı vermiştir?

&Seyfullah= Allah’ın kılıcı

789-Peygamberimiz hangi savaş öncesinde “Kadınları, çocukları ve köleleri, sakın öldürmeyin, evleri yakıp harap etmeyin; ağaçları kesip tahribatta bulunmayın.”demiştir?

&Mute savaşı

790-Mute savaşında sağ eli kesilince sancağı sol eline alan, o da kopunca sancağa sarılıp düşürmeyen, bu halde şehit düşen ve Peygamberimizin, kesilen kollarına bedel iki kanat verildiğini ve böylece meleklerle uçtuğunu söylediği komutan kimdi?

&CaferTayyar

791-Mute savaşında Cafer Tayyar’n şehit edilmesinden sonra kim komutan oldu?

&Halid Bin Velid

792-Hz Peygamber hangi Müslüman’ın şehit edilmesi üzerine, Şehit müslümanın ailesine yemek götürmeleri için kendi ailesine tembih etti ve bu gelenek günümüze kadar geldi?

&Cafer Tayyar

793-Mute savaşında ilk şehit kimdi?

&Haris oğlu Zeyd

794-Hangi savaşta İslam ordusunun kaybı sadece 12 dir. Bu durumun Bizans ve onun müttefiki Arapların gözünü korkutmuştur?

&Mute savaşında

795-Hz. Peygamberin, şehit düşen sahabenin kızını gördüğünde gözyaşlarını tutamadı. Bunun üzerine kız şöyle dedi; O ne ya Resulallah, sende mi ağlıyorsun? Rasul şöyle cevap verdi; ‘’Bu, dostun dost için gözyaşı dökmesidir.’’ Dediği sahabi kimdir?

&Şehid: Haris oğlu Zeyd