Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

40-Mekke’nin Fethi

MEKKE’NİN FETHİ

750-Peygamberimiz Mekke’nin fethine ne zaman karar vermiştir?

&Müşriklerin Hudeybiye anlaşmasını bozması üzerine.

751-Mekke ne zaman fethedildi?

&Hicretin 8. yılı, Miladi 8 Ocask 630, Ramazan ayının 17’sinde

752-Mekke’nin fethinin sebepleri nelerdir?

&On yıllık bir süre için imzalanan hudeybiye anlaşmasının üzerinden henüz iki yıl geçmeden müşrikkler tarafından bozulmaya başlamıştır.

&Hudeybiye anlaşması gereği müs-lümanlarla birlik kuran Huzaa kabilesi ile müşriklerle birlik kuran Bekir kabilesi arasında, eskiden beri düşmanlık mevcuttu.

&Bekir kabilesinden  bir grup, hicretin 8. yılı  Şaban ayında, Huzaalılara saldırarak 3 kişiyi öldürdüler. Bu baskın sırasında Mekke müşrikleri, Bekir kabilesine  silah, binek ve su yardımı yaptılar. Hz. Peygamber,  kureyşlilere bir mektup yazarak, ya Bekir kabilesi ile olan ittifaklarını bozmalarını, ya da öldürülen huzaalıların diyetlerini ödemelerini istedi. Şayet bunlardan birini yerine getirmeyecek olurlarsa,  kendileri ile savaşacaklarını bildirdi.

753-İslam ordusu dört koldan 630 tarihinde şehre girdi. Hz. Peygamber, mecbur kalınmadıkça özellikle kan dökülmemesini emretti. Kan dökülmeden alınan yer neresidir?

&Mekke (Mekke’nin fethi)

754-Müşriklerin önceden Mekke’ye diktikleri putları Allah Resulü Mekke fethinde teker teker işaret ederek putları yıktırdı. Her putu işaret edip kırdırırken bir ayet okuyordu. İşte Allah Resulü’in putları kırarken okuduğu ayet meali nedir?

&’’Hak Geldi Batıl Zail Oldu. Batıl yok olmaya mahkûmdur’’ (İsra 81)

755-Hz.Muhammed(s.a.v) Arabistan’ın din ve ticaret merkezi olan Mekke’yi fethetmesinin sonucu ne olmuştur?

&Ticaret için gelenler İslamiyet’ten etkilenerek, İslamiyet’in tanınması ve yayılmasına sebep olmuştur. 

756-Peygamberimizin seferi sırasında, ordu ilerlerken yol üzerinde yavrularını emziren bir köpeğe rastladı. Eğer müdahale edilmezse köpekler zarar görecekti. Peygamberimiz Cuayl bin Suraka’yı çağırarak, köpeklerin yanında durmasını ve onları korumasını emretti. Bu olay hangi sefer sırasında olmuştur?

&Mekke Fethi

757-Mekke fethedildikten sonra Peygamberimizin Müşriklere karşı davranışı ne oldu?

&Fetihten sonra Peygamber efendimiz Müşriklere karşı “Bugün sizi kınamak yok, hepiniz serbestsiniz” buyurdu ve hepsini affetti. (Genel af ilan etti)

758“Allah’ım, ansızın varıp bastırıncaya kadar Kureyşlilerin casus ve habercilerini tut. Ve onları görmez, işitmez kıl.” Diye Allah Resulü(s.a.v) ne zaman yalvarmıştır?

&Mekke fethi için hazırlık yaparken

759-Peygamberimiz(s.a.v) hangi sureyi okuyarak Mekke’ye girmişti?

&Fetih Suresini

760-Peygamberimiz hangi fetih esnasında “kesinlikle kan dökmeyin, silahlı çatışmaya girmeyin” demiştir?

&Mekke’nin fethi

761-Mekkeliler kimin Müslüman olması ve müşrikleri ikna etmesiyle teslim oldular?

&Ebu Süfyan

762-Mekke fethinden sonra uzun tereddütler sonucunda Müslüman olan kimdir?

&Ebu Süfyan

763-Müslüman olduğunda Kureyş büyüklerine: “Aklı başında olan herkes artık Muhammed’in sihirbaz ve şair olmadığını, onun söylediği sözlerinin de Âlemlerin Rabbinin sözü olduğunu anlamıştır. Akıl ve basiret sahiplerinin ona tabi olmaları hak olmuştur” diye kim seslenmiştir?

&Halid Bin Velid

764-Mekke fethedildiğinde Peygamber Efendimiz (s.a.v) Kâbe’nin anahtarını kime vermişti?

&Osman Bin Talha(Kâbe’nin hizmetlisi)

765-Helâl ve harâmı iyi bilen, Fetihten sonra İslami konularda kendisine danışılmak üzere, Peygamberimizin Mekke’de bıraktığı sahabe kimdir?

&Muaz b. Cebel

766-Peygamberimiz Mekke’nin fethi esnasında bir hutbe okudu. Bu hutbeye ne denir?

&Fetih Hutbesi

767-Peygamberimiz Mekke’nin fethi esnasında hangi surenin ayetlerini okudu?

&Hucurat 13’üncü ayet

768-Peygamberimiz Mekke’nin fethi esnasında Kureyşlilere: “Ey Kureyş topluluğu! Hakkınızda ne yapacağımı sanıyorsunuz?” diye sorduğunda Kureyşliler ne dedi?

&Sen, kerim ve civanmert bir kardeşsin”, dediler.

769-Mekke’nin fethi esnasında “Allah’a ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, yalan ve iftiradan kaçınmak, Çocuklarını öldürmemek hak olan her şeyde Hz. Peygambere itaat etmek, darlık ve varlık anında Peygambere sadık kalmak konusunda” kimler söz verdiler?

&Kadınlar (Hz Ali’nin kardeşi Ümmü Hani, Halid’in kardeşi, Fahite bv.)

770-Mekke’nin fethinde hangi sahabi Kâbe’nin damına çıkarak ezan okumuştur?

&Bilal-i Habeşi

771-Peygamberimiz kim için gözüme görünmesin, sevgili amcamı hatırlayınca içim parçalanıyor demiştir?

&Vahşi

772-Peygamberimiz Mekke’nin fethinde kimlerin emniyette olacağını belirtiyordu?

&Ebu Süfya’nın evine giren

&Kendi evine kapanan

&Mescid-i Haram’a giren

773-Mekke fethedilirken Ebu Süfyan’nın evine sığınanların emniyete alınmasının amacı nedir?

&Mekke döneminde Allah Rasulü’nün ne zaman Mekke serserilerince bunaltıldığında Ebu Süfyan’ın evine sığınır, O her defasında(müşrik olmasına rağmen) serserileri kovar ve azarlardı

 774-Peygamberimiz Hz. Abbas’ın ricası üzerine kimin evine girilirse emniyette olunacağını bildirdi?

&Ebu Süfyan

775-Hz. Muhammed(sav) Mekke’nin fethinden sonra orada hiç asker bırakmadan Mekke’nin idaresini kime bıraktı ve Huneyn’ e gitti?

&Attab b. Esid

776-Mekke’nin fethinin sonuçları nelerdir?

&Mekke lideri Ebu Süfyan uzun tereddütlerden sonra müslüman oldu

&Genel af ilan edildi, 11 erkek, 6 kadın, toplam:17 kişi genel af dışında bırakıldı.

&Öldürülmeleri serbest bırakılanlardan sadece 6’sı Mekke’ye girildiği gün öldürüldüler

&Arabista’nın büyük kısmı fetihten sonra islama girdi.

777-İlk Çevre koruması ne zaman yapıldı?

&Resûlullah(s.a.v) Mekke’yi fethettiği gün, halka yaptığı konuşmada, Mekke şehrinde kan dökülmesi, hayvanların öldürülmesi, otların yolunması, ağaçların kesilmesinin yasak olduğunu bildirdi.