KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

4-Yeryüzünde Görevlendirilen Peygamberler

YERYÜZÜNDE GÖREVLENDİRİLEN PEYGAMBERLER 

15-İlk peygamber Hz. Âdem’den son peygamber Hz. Muhammed’e kadar pek çok peygamber gelip geçmiştir. Gönderilen peygamberlerin sayısı konusunda Kuran’da herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Bir hadiste Peygamberimiz (s.a.v) peygamberlerin ve resullerin sayısını haber verilmektedir. Verilen sayı hakkında görüş nedir? 

&Peygamberlerin sayısı:124.000, Resullerin sayısı:315         

16-Kur’an’da üç isim zikredilmiştir. Fakat onların peygamber mi, velî mi oldukları konusunda fikir ayrılığı vardır. Bunların isimleri nelerdir?

&Üzeyir              &Lokmân           &Zülkarneyn            

17-Peygamberler, aldıkları ağır görev ve yüklendikleri sorumluluk karşısında herhangi bir yılgınlık göstermeden dini insanlara tebliğ görevini yerine getiren, bütün zorluklara göğüs germede azim ve sebat gösteren bu mürsel peygamberler üstünlük bakımından sırasıyla hangileridir?

&Hz. Muhammed, Hz. Nûh, Hz. İbrâhim, Hz. Mûsâ ve Hz. Îsâ

18-Peygamberlerin Peygamberlik Dereceleri sırasıyla nasıldır?

&1-Ülü’l-azm peygamberler  

&2-Resuller   

&3-Nebiler 

19-Allah’u Teâlâ niçin elçiler göndermiştir? İlk gönderilen elçi ve son gönderilen elçi kimlerdir?

&Allah’u Teâlâ elçilerini müjdeleyici ve uyarıcı olarak göndermiştir. (Şeriat) Peygamberlerin ilki Nuh(a.s), sonuncusu Hz. Muhammed(a.s)’dir.

NOT: Vahiyle gelen şeriat (hukuk) dini, Hz. Nuh ile başlamıştır. Buna Kur’ân tanıktır. “Biz Nuh’a, ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik“ (Nisa: 163). Adem ilk peygamber sayılabilir ama şeriat peygamberi değildir. Şeriat, ancak daha ileri toplumlara verilmiş olan vahiy dinidir.

20-Allahu Teâlâ bütün ümmetlere ayrı ayrı elçi göndermiş mi dir? Göndermiş ise niçin göndermiştir?

&Evet, göndermiştir. İlk (şeriat) peygamberi Hz. Nuh ile son (şeriat) peygamber Hz. Muhammed arasında birçok peygamber gönderilmiş olup bunlar gönderildikleri kavimlere sadece Allah’a ibadet yapmayı emretmişler ve onları tağutlara kulluk etmekten sakındırmışlardır. İnsanların bahane uydurmamaları için onlara, resûller ve onların getirdikleri dinler aracılığı ile gerekli uyarılar yapılmıştır.