Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

4-Safevi, Hindistan ve Mısır Mimarisi

SAFEVİ MİMARİSİ

34-İran’da,  yapılan camii, dört eyvanı ve kubbesiyle İslam Mimarisinin en güzel eserlerindendir. Bu camiinin adı nedir?

&Mescid-i şah

35-1600 tarihli Allah verdi. Han Köprüsü ve Puli Hacu Köprüsü hangi devletin önemli su mimarisi eserleridir?

&Safevi devletinin

HİNDİSTAN’DA TÜRK MİMARİSİ

36-İslam medeniyetinin abidevi eserle-rinden birisi olan KUVVETÜ’L-İSLAM CA-Mİİ ve külliyesi ile içinde bulunan görkemli KUTUP MİNAR hangi devlettedir?

&Hindistan

37-Şah Cihan tarafından hanımı için yaptırılmış, dünyanın mimari harikalarından biri olan, Türk mimarisinin etkilerini taşıyan, Hindistan’ını Agra şehrinde bulunan şaheser hangisidir?

&Taç Mahal

MISIR’DA TÜRK MEMLÜKLERİ MİMARİSİ

38-Memluklular döneminde Kahire’de ya-pılan, günümüze ulaşan tek bağımsız camisi hangisidir?

&Baybars Camii

39-Nasır Muhammed’in Nasırıyye Medresesi Mısır’da Yapılmıştır. Bu yapılan medresenin en önemli özelliği nedir?

&İlk defa dört eyvanlı ve dört mezhep için kurulu bir medresedir.