Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

4-Oruc Tutmanın Mendup Olduğu Günler

ORUC TUTMANIN MENDUP OLDUĞU GÜNLER

31-“İnsanların amelleri Allah Teâlâ’ya … ve … günleri arzolunur; ben amelimin arzı sırasında oruçlu olmayı tercih ediyorum” noktalı yere hangi günler gelir?

&Pazartesi ve Perşembe 

32-Her aydan üç gün oruç tutmak, bunu özellikle her ayın 13, 14 ve 15. günlerinde yapmak ne olarak kabul edilmiştir?

&Müstehap

33-Haram aylar olarak anılan (zilkade, zilhicce, muharrem ve receb) aylarında, perşembe, cuma ve Cumartesi günleri oruç tutmanın hükmü nedir?

&Müstehap         

34-Şâban ayında oruç tutmak müstehaptır. Pazartesi ve Perşembe veya her ay üç gün oruç tutmanın dışında, şâban ayının ikinci yarısında oruç tutmak bazı âlimlerce mekruh kabul edilmiştir. Şâfiî mezhebine göre ikinci yarısında oruç tutmanın hükmü nedir?

&Haram 

35-“En faziletli oruç Dâvûd’un tuttuğu oruçtur; o bir gün oruç tutar, bir gün tutmazdı” hadisinde bahsedilen oruc ne olarak ifade edilir?

&Savm-ı Dâvûd

36-Gün aşırı oruç tutmak hangi peygamberin tuttuğu oruçtur?

&Hz. Davut(a.s)

37-Ömrü boyunca bir oruç tutup bir gün iftar eden peygamber kimdir?

&Hz. Davut(a.s)

38-Ramazan sonrası Şevval ayında tutulan oruç nasıl tutulmalıdır?

&Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Peygamberimiz (s.a.v) “Ramazanda orucunu tutup da Şevval’den de altı gün oruç tutan kimse bütün sene oruç tutmuş gibi sevap alır” buyurmuştur. Altı gün Şevval orucunu ayrı ayrı tutmak mümkün olduğu gibi, ara vermeden üst üste altı gün tutulması da mümkündür. Şafiî mezhebine göre; bu altı günü Şevval ayı içerisinde ayrı ayrı tutmakla sünnet sevabı kazanılır ise de, Şevval ayının ikinci günü üst üste ara vermeden tutulması daha faziletlidir.

39-Şevval orucu hakkında Hanefilerin görüşü nasıldır?

&İmam Ebû Hanîfe’ye göre, ister üst üste, ister dağınık vaziyette Şevval ayından altı gün oruç tutmak mekruhtur. İmam Ebû Yusuf’a göre, üst üste tutulursa mekruhtur, dağınık tutulursa mekruh değil­dir. Hicrî beşinci asırdan sonra gelen fakihlerin hemen hepsi bu ko­nuda îmam Ebû Hanîfe’nin görüşüne katılmayıp sözü edilen altı gün orucun tutulmasında bir sakınca görmemişlerdir. İmam Rediyüddin Serahsi’ye göre de hüküm böyledir, yani tu­tulmasında bir sakınca yoktur ve sahih olan da budur. Ancak her hafta iki gün tutulması tavsiye edilmiştir.

40-Cuma günü oruç tutmak caiz midir?

&Tek olarak cuma ve cumartesi gününü oruca tahsis etmek tenzihen mekruh görülmüştür. Peygamber Efendimiz (s.a.v) “Sizden biriniz bir gün evvel veya bir gün sonra oruç tutmadıkça, sadece cuma günü oruç tutmasın” buyurmuştur. Buna göre yalnız cuma günü (kaza veya nezir dışında) oruç tutmak tenzihen mekruh olup, cuma ile beraber bir gün önce veya sonra oruç tutulduğu takdirde kerahat yoktur.