Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

4-Mikail

MİKAİL(A.S) 

30-Aşağıda sayılan vazifeler hangi meleğe aittir?

&Tabiat olaylarıyla ilgilenir

&Mesela yağmurların yağması

&Karların yağması

&Rüzgârların esmesi

&Yaratıkların (mahlûkatın) rızıklarını taksimi

&Hastalık, şifa, rahmet, bereket ve benzeri şeylerin kullara ulaştırılması

&Mikâil

31-Kur’an-ı Kerîm’de bakara suresinde ismi geçen melek hangisidir?

&Mikâil

32-Kâinattaki tabii olayları ve yaratıkların rızıklarını idare etmekle görev yani rızıkların yetiştirilmesinde ve dağıtılmasında ilahi emirleri uygulayan bir büyük melektir Bu görevi üstlenen melek hangisidir?

&Mikail aleyhisselam

33-Mikâil kelimesi Ahd-i Atik (Tevrat)’ta hangi biçimde geçmektedir?

&Mikael