KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

4-Mal İle İlgili Şartlar

MAL İLE İLGİLİ ŞARTLAR

38-Bir malın zekâta tâbi olabilmesi için hangi şartların arandığı görülür?

&Tam mülk olma                          

&Artıcı özelliğe sahip olma

&Nisaba ulaşmış olma    

&Tabii ihtiyaçlardan fazla olma

&Üzerinden bir yıl geçmiş olma 

39-Zekât verme hususunda ‘’mal, insanın mâlik olduğu ve kendisinden âdete uygun olarak yararlandığı her şeydir.’’ Hukuki bakımdan daha ağırlıklı görülen bu görüş hangi mezhebe aittir?

&Hanefîler

40-Zekât verme hususunda ‘’menfaatleri mal kabul eden’’ kimlerdir?

&Fakihlerin çoğunluğu