KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

4-Kurban Kesme Yükümlülüğü

KURBAN KESME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 

15-İmam Muhammed’e göre bir kimsenin kurban kesmekle yükümlü olabilmesi için neler şarttir?

&Müslüman olmak,

&Akıllı ve bulûğa ermiş olmak,

&Yolcu olmamak,

Belirli bir malî güce sahip bulunmak

16-İmam-ı Malik Kurban bayramı günlerinde kurban kesmenin ……. Olduğu görüşündedir. Noktalı yere ne gelmelidir?

&Vacip olduğu                  

17-Çocukların, akıl hastalarının ve delinin kurban kesimi için şart olması veya olamamasının hikmetleri nelerdir?

&Mal varlığının korunması                              

&Daha güvenli bir gelecek hazırlanması 

I-Kurban      II.Zekât           III.Fıtır sadakası

18-Yukarıdaki kavramlardan hangisi hüküm bakımından diğerlerinden farklıdır?

&Zekât(Farz), Kurban ve Fıtır sadakası(Vacip)

19-Akıl ve bulûğ şartını aramayan, malî güce sahip olan küçük çocuklar ve akıl hastaları adına kanunî temsilcileri tarafından kurban kesmesi gerekir diyen imamlar kimlerdir?

&İmam-ı Ebû Hanîfe        

&Ebû Yûsuf

&İmam-ı Mâlikî                  

&İmam-ı Hanbelî

20-Kurban kesmeyi vâcip kılan zenginliğin ölçüsü, zekâtta ve fıtır sadakasında aranan zenginlik ölçüsüyle aynı olup kişinin borçları ve aslî ihtiyaçları dışında belli miktarda altını ya da buna denk bir paraya veya mala sahip olması gerekir. Dinen zengin sayılabilmesi için bu gerekli altın kaç gr olmalıdır?

&20 miskal (85 gr.) (Diyanet ilmihali)           

21-Nisâbın üzerinden tam bir yılın geçmiş olması şart görülmüştür. Bu hüküm kavramların hangisi için geçerlidir?

&Zekât 

22-Zekâtta, asgari zenginlik seviyesinin ne kadar süreceği belli olmayan bir ihtiyaçsızlık (istiğnâ) hali mi, yoksa oturmuş istikrar bulmuş bir zenginlik (gınâ) hali mi olduğunun test edilme amacı sebebi nedir?

&Zekâtın bir yıl beklenilmesi           

23-Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

&İhtiyaçı dışında yıllık gelirinden artakalan miktar 85 gr. altın değerine ulaşıyorsa kurban kesmeleri gerekir.

&Yolcuların kurban kesmek isterlerse tek başına veya mukimlerle birlikte kurban kesmesine bir engel de yoktur.

&Yolcu için kurban mükellefiyeti yüklemek maddî yönden ziyade ibadetin ifası yönünden ağır bir külfet teşkil edebilir.

&Hepsi 

24-Fıtır sadakasının ramazan orucuyla irtibatlandırılarak ramazan bayramına getirilmesinin asıl sebebi nedir?

&Fakirlerin mahzun kalmaması, toplumsal bütünleşme ve kaynaşmayı sağlaması

24-Kişinin borçları ve aslî ihtiyaçları dışında 85 gr altını ya da buna denk bir paraya veya mala sahip olması gerekir. Dinen asgari zenginlik ölçüsü olarak belirlenen bu miktara nisap denir. Kurban mükellefiyeti için diğer üç mezhep bir zenginlik ölçüsü tesbit etmemişlerdir. Bu görüş hangi mezhebe aittir?

&Hanifiler

26-Fakir kimsenin aldığı kurbanlık hayvanın kaybolması ve ikinci bir kurbanlık alması, bu arada birincinin de bulunması halinde iki hayvanı da kesmesi gerekir diye bir görüş vardır. (Fetva kesilmeyeceği yönünde) Bunun sebebi nedir?

&Kurbanın fakire vacip olmadığı halde kendi üzerine vacip yaptığı için adak hükmünde olma ihtimali