KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

4-Kindi

KİNDİ

17-Kindi kimdir?

&İslam düşünce tarihçileri tarafından ilk İslam Filozofu olarak kabul edilen Yakup İbn İshak el-Kindi, soyu bir ailenin çocuğu olarak bugünkü Irak‘ın Güneyinde İslam döneminde kurulmuş önemli bir şehir olan Kufe’de doğdu. Mutezile Kelam okulunun Basra kolunun faaliyetlerinden haberdar olduğu ve diyalektik anlamda ilk zihni disiplini burada aldığı düşünülüyor. 

18-Me’mun’un 215/830 da kurduğu Beytü’l-Hikme’deki bilgin kâşif ve mütercimler kadrosu içinde yer almayı da başarmıştır. Halife Mutasım’ın oğlu veliahd Ahmet’e özel hocalık yapmış bazı kitaplarını da ona ithaf etmiştir. Daha sonra gelen halife Mütevekkil felsefi faaliyete fazla sıcak bakmayınca gözden düşmüş, Şahsi kütüphanesine el konulmuş, hayatının son yirmi yılını saraydan uzak geçirmiştir. Bu düşünür kimdir?

&Kindi

19-Kindi’nin filozof tanımı nedir?

&Filozof, ilminde hakkı bulan, amelinde hakla amel eden kimsedir.

20-İslam düşünce tarihinde ilk bilim tasnifi yapan filozof kimdir?

&Kindi.

21-İslam dünyasının ilk filozofu kimdir?

&Kindi.

22-Kindi ilmi ikiye ayırır. Teorik ilim ve pratik ilim. Buna göre teorik ve pratik ilim kapsamına neler girer?

&Teorik ilim; Altta fizik, ortada psikoloji ve üstte metafizik.

&Pratik ilimler; Ahlak ve siyaset.

23-Kindi’ye göre mantık nelerden oluşur?

&Aristo’nun organon külliyatında yer alan Kategoriler, Önermeler, 1.Analitikler,   2.Analitikler, Topikler, Sofist Delillerin Çürütülmesi, Hitabet ve Şiirden oluşur.

24-Kindi’ye göre matematik hangi disiplinleri içerir?

&Aritmetik, geometri, astronomi ve müzik olmak üzere dört disiplini içerir

25-İslam dünyasında evren ve insanı dinin temel öğretilerini de dikkate alarak felsefi ve bilimsel bir bakış açısıyla ilk ele alan düşünür kimdir?

&Kindi.

26-Kindi’ye göre felsefenin tanımı ve değeri nedir?

&Tanımı:İnsanın gücü ölçüsünde varlığın hakikatini bilmesidir.

&Değeri:İnsan sanatlarının değer ve mertebe bakımından en üstünü felsefedir.

27-Kindi’ye göre felsefenin en değerli disiplini hangisidir?

&Metafizik

28-Kindi’ye göre bilginin kaynakları neler?

&Duyu algıları     &Akıl     

&Sezgi                   &Vahiy

29-İslam düşünce tarihinde nefsin mahiyet ve işlevlerini, arınmasının yol ve yöntemlerini, ölümden sonraki durumunu felsefi açıdan ilk inceleyip temellendiren filozof kimdir?

&Kindi

30-İslam dünyasında ilk kez mantığı alet ilimlerinden kabul eden kimdir?

&Kindi.

31-İlk kez filozof ünvanını alan ve meşşai okulunun da kurucusu olan kimdir?

&Kindi.