KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

4-İslamdan Önceki Araplarda Eğitim

İSLAMDAN ÖNCEKİ ARAPLARDA EĞİTİM 

78-Araplar, önceleri Güney Arabistan’da gelişen hangi yazıyı kullanıyorlardı?

&Müsned

79-Kuzeydeki Nabat yazısının çeşitli safhalardan geçerek tekâmül etmesi sonucu ortaya çıkan, gelişerek bugüne kadar gelen yazı hangisidir?

&Arap yazısı

80-Araplarda dil, eğitim, öğretim adına gelişmeler nelerdir?

&Edebiyat

&Ensab(neseb ilmi)

&Eyyamül arabla ilgili nesirler

&Meseller(kısa hikeyeler)

&Darbı meseller(atasözleri)

&Ahbar(arapların geçmişine ait destanî-menkıbevi rivayetler)

&Şiir (en çok gelişen)

81-Araplarda şiirin konuları nelerdir?

&Övme(met etme)             &Hicvetme- kötüleme(hica)

&Övünme(fahr)                   &Mersiye söyleme(risal)

&Kahramanlık(hamase)

82-İslamden önceki Araplarda, insan hakları ayakaltına alınmış, güçlüler zayıfları eziyor, köleler ve esirler içler acısı bir halde yaşıyor, kadınlara önem verilmiyor, kız çocukları geçim sıkıntısı veya damat ayıbı korkusuyla diri diri toprağa gömülüyordu. Ahlâksızlık her tarafı kaplamıştı. Kurulan panayırlarda, yaşayış şartlarından çok ileride olan bazı kültürleri vardı. Bu kültürler nelerdir?

&Edebiyat yarışmaları yapılıyor, şairler ve hatipler insanları hayli tesir altında tutuyordu.

83-Hicaz bölgesindeki panayırların en önemlileri hangileridir?

&Mekke civârında kurulmakta olan Ukaz, Mecenne ve Zülmecaz panayırlarıydı.

84-Arabistanın çeşitli yerlerindeki önemli panayırlar nerelerdir?

&Dumetülcendel, Muşakkar, Suhar, Deba, Mehre(Sıhr), Aden, Sana, Taif ve Nahle arasındaki Ukaz, Zülmecaz, Hay-ber’de Nebat, Yemame’de Hecer, Su-riye de Ezriat ve Bursa

85-Araplarda şiir yarışmaları yapılırdı. En çok beğenilen şairler ödüllendirilirdi ve şiir Kâbe duvarına asılırdı. Bu tür yarışmalar hangi panayırda yapılırdı?

&Ukaz panayırında

86-Medineliler iranlılardan aynen aldıkları iki ünlü mecusi bayramını kutluyorlardı. Bu bayramlar nelerdir?

&Şemsi İran takviminin ilk günü olan 22 Mart günü kutlanan ve ilkbaharın başlangıcını simgeleyen: Nevruz, Sonbaharın başlangıcı olan: Mihrican