Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

4-İslamda Bilginin Kaynakları

İSLAMDA BİLGİNİN KAYNAKLARI 

45-İman esaslarının belirlenmesinde tek kaynak vahiydir. Zamana, mekâna, fert ve toplumlara göre değişiklik göstermez. O halde Akaidin temel kaynakları nelerdir?

&Kur’an âyetleri                 

&Mütevatir hadisler         

46-İslamda bilginin kaynakları nelerdir?

&Doğru haber,  Vahiy, Mütevatir haber, Selim hisler dediğimiz 5 duyu ve Akıl 

47-Ayet ve hadislerin belirlediği esasların açıklanması, ispatlanması ve yorumu konusunda malzeme oluştururlar, nakli desteklerler. İman esaslarının belirlenmesinde kaynak sayılmayan fakat destekleyen unsurlar nelerdir?

&Akıl                     

&Duyu organlarının verileri