Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

4-Fıtır Sadakasını Ödeme Vakti

FITIR SADAKASINI ÖDEME VAKTİ 

36-Hanefîler’e göre fıtır sadakası ne zaman vacip olur, Neden?

&Ramazan bayramının 1. günü fecrin doğuşu ile (tan yeri ağarınca) vâcip olur. Çünkü fitre bayrama izâfe edilmiş, ona ait kılınmıştır. Böylece oruç tutmanın haram olduğu bir günde, fitre ile fakir Müslümanların sevindirilerek bayrama iştirakleri amaçlanmıştır. 

37-Fıtır sadakası, ramazan ayının girmesinden itibaren ödenebilir. Ramazan ayı girmeden bile verilebileceği görüşünde olanlar vardır. Bayram gününden sonraya bırakılması halinde de fitre yükümlülüğü devam eder ve ilk fırsatta ödenmesi gerekir. Bu görüş hangi mezhebe aittir?

&Hanefî

38-Şâfiî, Mâlikî ve Hanbelî’lere göre fıtır sadakası ne zaman vacip olur?

&Ramazanın son günü güneşin batması ile vâcip olur.

39-Fitre ramazan ayının başlangıcından itibaren ödenebilir, daha önce ödenmez. Bu görüş hangi mezhebe aittir?

&Şafii 

40-Fıtır sadakası ramazan bayramından bir veya iki gün önce verilebilir, daha önce verilemez. Bu görüş hangi mezheplere aittir?

&Mâlikî ve Hanbelî

41-Bütün mezheplere göre, fitrenin Hz. Peygamber’in uygulamasına binaen bayram namazına gitmeden (bir –iki gün) önce verilmesinin hükmü nedir?

&Müstehaptır 

42-Fitrenin bayramın birinci gününden sonraya bırakılması câiz değildir. Zamanında ödenmeyen fitre borcu zimmetten düşmediği için, daha sonraki günlerde nasıl davranmalıdır?

&Kazâ yoluyla yerine getirilmesi gerekir.