Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

4-Beş Vakit Namazın Vakitleri

BEŞ VAKİT NAMAZIN VAKİTLERİ

65-Kurban bayramının ilk günü Müzdelife’de bulunan hacıların o günün sabah namazını, ikinci fecir doğar doğmaz, ortalık henüz karanlıkça iken kılmaları daha faziletlidir. Diğer namazları 2. fecrin sonuna doğru kılmaları daha faziletlidir. Bu görüş hangi mezhebe aittir?

&Hanefi

66-Ebû Hanîfe’ye göre her şeyin gölge uzunluğu, kendi uzunluğunun iki katına çıktığı andan itibaren, diğerlerine göre ise bir katına çaktığı andan itibaren başlar. Bu ibare hangi namaz vaktinin başlaması için söylenilebilir?

&İkindi namazının vaktinin başlaması

67-Sabah namazını geç kılmak, Öğle namazını yaz-sıcak günlerde geciktirmek, İkindi namazını biraz geciktirmek, Akşam namazının ilk vaktinde kılmak, Yatsı namazını gecenin ilk üçte birine kadar geciktirmek, vitir namazını fecrin doğmasına yakın bir zamanda kılmak dinen nedir?

&Efdal – Müstahap 

68-Aşağıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur?

&Niyetin, Mâlikîler’e göre dil ile söylenmesi câiz ise de söylenmemesi daha iyidir. Çoğunluğa göre müstehaptır

&Kutupdakiler en yakın bölgedeki namaz vakitlerine göre bir takdir ve belirleme yaparak namazlarını kılarlar.

&Akşam namazı dar olduğundan ilk vaktinde kılmak müstehaptır.

&Akşam namazının vakti güneşin batmasıyla başlar, şafağın (ufuktaki kızıllıktan / kızartıdan) kaybolacağı zamana kadar sürer.

&Cuma namazının vakti de tam öğle namazının vakti gibidir.

&Maliki, Şafii, Hambeli mezheblerine göre sabah namazını her zaman 2. fecrin sonuna doğru kılmalarını daha faziletlidir.

&Hepsi

69-Teravih namazının teravih namazı olarak kabul edilmesi için yani nafile olmaması için ne zaman kılınması gerekir?

&Yatsının farzından sonra kılınır

70-Aşağıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur?

&Niyetin iftitah tekbiriyle birlikte yapılması efdaldir. Alimlerin çoğunluğuna göre niyet tekbirden önce yapılır.

&Bir görüşe göre Sübhâneke’den veya eûzüden önce edilen niyet ile namaz geçerli olur.

&Kadın cemaat bulunması halinde, sahih olabilmesi için imamın onlara imam olmaya niyet etmesi gerektiği söylenmiştir.

&Hepsi

71- Aşağıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur?

&Bir kimse Arapça dışında bir dilde namazda tekbir getirecek olsa, Ebû Hanîfe’ye göre bu da yeterlidir

&İmama uymak üzere ayakta alınan iftitah tekbirinin tamamen kıyam halinde alınması şarttır

&Mazeretsiz olarak farz ve vacip namazları oturarak kılamaz. Nafileleri ise kılabilir.

&Namazda okunması gereken asgari miktar, kısa üç âyet veya buna denk bir uzun âyettir.

&Kıraat nâfile, vitir ve iki rek‘atlı namazların bütün rek‘atlarında, dört veya üç rek‘atlı farz namazların ise herhangi iki rek‘atında olması farzdır

&Kıraatin ilk iki rek‘atta olması vâciptir. İkinci rek‘attan sonraki rek‘at veya rek‘atlarda Fâtiha sûresini okumak sünnettir.

&Seferde dört rekatlı namazların kısaltılıp iki rek‘at olarak kılınması gerekir.

&Hepsi

72-Sessiz namazda Fâtiha’yı ve ardından eklenecek bir sûreyi, sesli namazda ise sadece Fâtiha okunur. Besmele Fâtiha sûresinden bir âyet olduğu için, besmelenin okunması da kıraat vecîbesinin bir parçasıdır, yani namazın farzlarındandır. Bu görüş hangi mezhebe aittir?

&Şâfii

73-Hanefî de ise Arapça’ya dili dönmeyen veya ezberleyemeyen kimseler öğreninceye kadar namazda Kur’an’ı (anlamını, meâlini) kendi dillerinde okuyabilirler. Bu görüş hangi mezhebe aittir?

&Hanefi

74-Bu konuda kesin bir ölçü getirmek zor olduğu için namaz kılan kişi, kendisi hangi durumda daha fazla huşû ve kalp huzuru duyuyorsa o şekilde davranmalı; başkalarıyla birlikte toplu olarak namaz kılınan yerlerde başkalarının huşû ve kalp huzurunu ihlâl edecek şekildeki okumalardan kaçınmalıdır. Genellikle açıktan okumanın alt sınırı, bir başkasının işitebileceği derecede yüksek sesle okumak şeklinde, gizli okumanın üst sınırı ise en fazla kendi işiteceği şekilde okumaktır. Bu parağrafta geçen anlatım doğru mudur?

&Evet

75-Namaz kılmak için (ezberi arapça okumak) Arapça ezberleyip okumak hanefilerin dışındakilerin görüşü nedir?

&Farz

76-Tuma’nîne ve kavmenin hükmü, Ebû Hanîfe ve Muhammed’e göre ise vâciptir. Ebû Yûsuf’a ve diğer üç mezhebe göre ise tuma’nîne ve kavmenin hükmü nedir?

&Farz

77-Farz olan, alnın ve ayakların hiç değilse bir ayağın yere dayanmasıdır. Burnun konması vâcip, ellerin ve dizlerin konması ise sünnettir. Tercih edilen görüşe göre, bir ayağın sadece bir parmağını veya sadece üstünü yere koymak yeterli değildir. Yine bir mazeret (özür) yokken alnı yere değdirmeden sadece burun üzerine secde yeterli olmaz. Bu görüş hangi mezhebe aittir?

&Hanefi

78-Yedi uzvun (eller, ayaklar, dizler ve yüz) her birinin bir kısmının yere değdirilmesi farzdır. Bu görüş hangi mezhebe ait değildir?

&Hanefi

79-Farz olan, secdenin alnın bir kısmı üzerinde yapılmasıdır. Özür sebebiyle bunu yapamayan ima ile secde eder. Sadece burnun üzerine secde edilmesi yeterli değildir. Bu görüş hangi mezhebe aittir?

&Maliki

80-Teşehhüt miktarı :”Tahiyyât” duasını okuyacak kadar bir süredir. Bu görüş hangi mezhebe aittir?

&Hanefi

81-Teşehhüt miktarı :”Tahiyyât” duasını okuyacak kadar bir süredir Farz olan oturuş süresi teşehhüt miktarına ilâveten bir de Hz. Peygamber’e salâvat getirilebilecek (“Allahümme salli alâ Muhammed” diyecek) kadardır. Bu görüş hangi mezheplere aittir?

&Şafii                    &Hambeli

82-Celse Sünnet olduğu kaydedilmekle beraber kuvvetli görüşe göre bunlar ta‘dîl-i erkânın birer boyutu olmak bakımından vâciptir. Bu görüş hangi mezhebe aittir?

&Hanefi

83-Farz olan Teşehhüt miktarı: Hiç değilse selâm vermeye elverişli bir süre oturmaktır. Bu görüş hangi mezhebe aittir?

&Maliki

84-Ebû Yûsuf’a ve Hanefî mezhebi dışındaki üç mezhebe göre, ayrı bir rükün veya rüknün şartı olması itibariyle farzdır. Hanefî mezhebine göre (Ebû Hanîfe ve Muhammed’e göre) ise vâciptir. Neden bahsedilmiştir?

&Ta‘dîl-i erkân

85-Aşağıdaki ifadelerin hangileri doğrudur?

&Namazın vâciplerinden herhangi birinin terkedilmesi namazı bozmaz.

&Vacip sehven terkedilmişse sehiv secdesi yapılması, kasten terkedilmişse namazı yeniden kılması gerekir.

&Farz olan bir şey terkedildiği zaman namaz fâsid (geçersiz) olur.

&Hepsi