Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

39-Hayberin Fethi

HAYBERİN FETHİ 

724-Hayber kaç yılında kuşatıldı?

&Muharrem-Sefer 7 (Mayıs, Haziran 628)

725-Beni kaynuka ve Beni nadir artığından oluşan hayber yahudileri boş durmuyorlar,  Hayber’in bir yıllık hurma mahsülü karşılığında Gatafan Araplarını kendileriyle birlikte Hz. Peygamberle savaşmaya davet ediyorlardı. Bu haberleri duyan Hz. Muhammed(s.a.v), Abdullah bin Revaha başkanlığındaki bir heyeti, Hayber’e gönderdi. Hayber reisi Üseyr‘i buraya vali yapıp kendisine bağlamayı düşündü. Ama Üseyr kabul etmedi. Hz. Peygamber, Hudeybiye seferinden dönüp, Medine’de bir ay kaldıktan sonra müslümanların Hayber’in fethi için hazırlanmalarını emretti. Gatafanlılar, 4 bin askerle yahudilere yardıma geldiler. Bu olayı islam ordusu ne zaman gerçekleştirdi?

&Muharrem ayı sonlarına doğru(Mayıs 628)

726-Yahudilerin Arap Yarımadasındaki siyasi güçleri hangi fetih ile sona ermiştir?

&Hayber’ in fethi ile

727-Hangi savaş sonrasında Yahudiler islam devletine vergi veren bir tebaa durumuna düşmüşlerdir?

&Hayber’ in fethinden sonra

728-Hayber neden feth edilmeliydi?

&Hayber Medine ve Suriye yolu üzerinde bulunduğundan  müslümanların Suriye ticaret yolu tehlike arz ettiği için

729-Hayber savaşında islam ordusunun ve düşman ordusunun sayısı kaç idi?

&İslam ordusu: 1400 piyade, 200 süvari 1600 kişiydi. (Habeşistan’dan gelen muhacirlerle orduya sonradan katılan Evsliler bu sayıya dâhil değildir)

&Düşman ordusu: 10.000 kişiydi

730-Yemek pişirmek, örgü örerek, kazandıkları ile askerlere yardım etmek, savaş alanında askerlere su dağıtmak ve müslümanlara yardımcı olmak amacıyla hangi kadınlar Hayber Seferi’ne katıldılar?

&Ümmü Eymen       &Safiye binti Abdülmuttalib

&Ümmü Seleme       &Başka 20 müslüman kadın

731-Hz. Peygamber Hayber’den çekilmeleri halinde, buranın bir yıllık hurma mahsülünü vermeyi kimlere elçi göndererek teklif etti ama kabul edilmedi?

&Gatafanlıların reisi Uyeyne bin Hıns‘a (Feraze kabilesine)

732-Hangi savaşta Müslüman kadınlar seyyar hastane vazifesi görmüşlerdir?

&Medine’ye 150 km uzaklıkta olan Hayberin Fethin’de

733-Hayber’in fethinde islam karargâhına gelerek, kendisine eman verilmesi karşılığında,  şehrin zayıf noktaları hakkında bilgi veren yahudi kimdir?

&Simak

734-Hz. Peygamber, hangi savaştan sonra toprakların işletilmesini, “islam devletinin onları çıkarma haklarının saklı tutulması şartıyla“ yıllık tarım mahsülünün yarısını islam devletine vermek kaydıyla yahudilere bıraktı?

&Hayber fethi sonrası(Hayber arazisini)

735-Hz. Peygambber, yahudi liderlerinden Huyey bin Ahtab‘ın kızını başkomutan hakkı olarak kendisi aldı. Onu müslüman olup kendisine eş olmak ile  dininde kalıp akrabalarının yanına  dönme hususunda serbest bıraktı. Ama o islamı tercih ederek, Hz. Peygamberin zevceleri arasına katıldı. Kimdir bu kadın?

&Safiyye(asıl adı Zeynep)

736-İslamiyetin yayılmasını hızlandıran olay hangisidir?

&Hayber kalesinin fethi

737-Hayber fethi Hudeybiye sulhünden 20 gün sonra vukuu bulmuştur. Beş yüz sahabe ile görüştüğü bilinen Abdurrrahman bin Ebi Leyla’ya göre Fetih Suresindeki: “Ve onlara yakın bir fetih verdi” ayetindeki altı çizili kelimenin işaret ettiği yakın fetih hangisidir?

&Hayber zaferi

738-Bedir, Uhud ve Hendek savaşlarından sonra İslam ordusunun Medine’den çıkarak Hayber Kalesi’ni alması ile Müslümanların güçünde nasıl bir değişiklik oldu?

&Savunma durumundan çıkarak taarruz durumuna geçtiler

739-Habibullah(s.a.v) Hayber’de zehirlenmenin etkisini ömrü boyunca taşımıştı. Vefat hastalığı sırasında kendisini ziyarete gelen Ümm-ü Bişr binti Bera’ya: “Ey Ümm-ü Bişr! Şu anda Hayber’de kardeşinle beraber yediğim zehirli etten dolayı kalp damarlarımın koptuğunu hissediyorum.” demişti. Aynı yemek sofrasında bulunan başka bir sahabi zehirlenerek vefat etmişti. Zehirli et yediren ve vefat eden kimdir?

&Yediren: Haris’in kızı Zeynep,  Vefat eden sahabe: Bişr bin Bera

740-Bazı Siyer Ulemaları Allah Resulunün (s.a.v) vefatında neyin etkili olduğunu kabul ederler?

&Yediği zehirli etin tesiri olduğundan dolayı kendisinin aynı zamanda şehid olduğunu kabul etmişlerdir.

741-Hz. Ali’nin büyük kahramanlık gösterdiği Hayber’in fethinde kaç ölü kaç şehid oldu?

&Hayber’de yahudiler 93 ölü, Müslümanlar 15 şehit verdi.

742-Peygamberimiz hangi savaşta “Ya Rab! Biz senden bu ülkenin, bu ülke ahalisinin, bu ülkedeki her şeyin iyiliğini isteriz. Onun halkının ve içindeki her şeyin şerrinden sana sığınırız.” duasını ne zaman yapmıştır.

&Hayber’in fethinde

743-Hayberin fethinde en büyük fedakârlığı kim gösterdi?

&Hz Ali ( Hayber fatihi unvanını aldı)

744-Peygamberimiz hangi fetih sırasında Müslümanlar yüksek sesle tekbir getirdiklerinde ”Yavaş söyleyiniz. Siz uzak ve sağır bir varlığa hitap etmiyorsunuz. Allah size çok yakındır.” buyuruyordu?

&Hayber’in fethi

745-Peygamberimizin “hangisine daha çok sevineyim bilmiyorum; Hayber’in fethine mi, yoksa O’nun Habeşistan’dan dönüşüne mi?” şeklindeki ifadesinde bahsedilen sahabe kimdir?

&Cafer b. Ebi Talib

746-“Çift kanatlı Tayyar” ismi kime verilmişti?

&Ebu Talibin oğlu Hz. Ali’ın kardeşi, şehit olan Caferi Tayyara verilmiştir. Cennete uçarak giden sahâbîdir.

747-Hz. Peygamber Hayber Yahudileri ile anlaşmak için kimi gönderdi?

&Abdullah bin Revaha(Resûlullahın şâiri)

748-Şam ticaret yolunun güvenliği kısmi olarak ilk kez bedir’de(624) tam olarak Hayberin fethi(629) ile sağlanmıştır.’’ İbaresi doğru mudur?

&Evet

749-Arap olmayan bir kavimle yapılan ilk savaş hangi savaştır?

&Hayber savaşı