KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

39-Geliş Yollarına Göre (Senetlerine) Hadis Türleri

GELİŞ YOLLARINA GÖRE (SENETLERİNE) HADİS TÜRLERİ

118-Geliş yollarına göre (senetlerine) hadis türlerin nelerdir?

&Mütevatir ve ahad olarak başlıca iki kısma ayrılır.

119-Ahad hadisin çeşitleri (her tabakada onları rivayet eden ravilerin sayısına göre) nelerdir?

&Meşhur hadis       &Aziz hadis      &Garib hadis

120-Kesin ilim(ilmi yakin) ifade ettiklerinden, Kur’an’dan sonra en büyük hüccet kabul edilen hangi tür hadislerdir?

&Mütevatir hadisler

121-Mütevatir hadisin şartları nelerdir?

&Hadisin kalabalık bir topluluk tarafından rivayet edilmesi ve bu topluluğun her nesilde tevatür sayısının altına düşmemesi, bu kalabalığın yalan üzerine birleşmelerinin aklen ve adeten mümkün olmaması, haberi nakleden kişilerin o haberi bizzat kaynağından işitmeleri veya olayı kendi gözleriyle görmeleri.

122-Bir hadisin mütevatir olması için önerilen en düşük sayı kaçtır?

&4 tür. NOT:Suyuti her nesilde en az on kişiden meydana gelen ravilerin naklettiği haberin mütevatir şartını taşıdığı kanaatini ifade ederken yaygın görüşün 3 ten az olmamak kaydıyla belirli bir rakam verilmemesi olduğunu da söyler.

123-Mütevatir hadisler konusunda ilk eser ve yazarı kimdir?

&Suyuti‘nin ‘’Ezharul Mütenasire fil Ahbaril Mütevatire’’ isimli eseri

124-Mütevatir hadisler konusunda en geniş çalışmayı yapan yazar ve eseri nedir?

&Muhammed bin Cafer ‘’Elkettani Nazmülmütenasir Minel Hadisil Mütevatir’’ adlı eseridir.

125-Zanni bilgi ifade ettiklerinden, mütevatir ile aynı derecede sayılmayan, yine de dinin bilgi kaynağı olarak kabul edililen hangi tür hadislerdir?

&Ahad hadisler(meşhur, aziz, garib)

126-Haberul vahid nedir?

&Bir kişinin diğer bir kişiden rivayet ettiği haber demektir. mütevatir haberin şartlarını taşımayan veya mütevatir seviyesine ulaşmayan haber olarak da tanımlanmıştır.

127-Haberul ehad nedir?

&Birden fazla kişinin rivayet ettiği haber anlamına gelir.

128-Haberi vahidle amel etmenin hükmü nedir?

&İslam âlimleri sahih olduğu ortaya çıkmış haberi vahid ile amel etmenin gerekli olduğu hususunda görüş birliği etmişlerdir.